Kết quả
Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Tổng lượt bình chọn : 193

Hoạt động có hiệu quả 128 Phiếu bầu
66.32%
Hoạt động không hiệu quả 51 Phiếu bầu
26.42%
Không có ý kiến 14 Phiếu bầu
7.25%
  Đóng