Kết quả
Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Tổng lượt bình chọn : 176

Hoạt động có hiệu quả 119 Phiếu bầu
67.61%
Hoạt động không hiệu quả 48 Phiếu bầu
27.27%
Không có ý kiến 9 Phiếu bầu
5.11%
  Đóng