Kết quả
Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Tổng lượt bình chọn : 183

Hoạt động có hiệu quả 122 Phiếu bầu
66.67%
Hoạt động không hiệu quả 49 Phiếu bầu
26.78%
Không có ý kiến 12 Phiếu bầu
6.56%
  Đóng