Kết quả
Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Tổng lượt bình chọn : 187

Hoạt động có hiệu quả 123 Phiếu bầu
65.78%
Hoạt động không hiệu quả 50 Phiếu bầu
26.74%
Không có ý kiến 14 Phiếu bầu
7.49%
  Đóng