Kết quả
Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Tổng lượt bình chọn : 193

Hoạt động có hiệu quả 127 Phiếu bầu
65.80%
Hoạt động không hiệu quả 52 Phiếu bầu
26.94%
Không có ý kiến 14 Phiếu bầu
7.25%
  Đóng