Kết quả
Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Tổng lượt bình chọn : 175

Hoạt động có hiệu quả 119 Phiếu bầu
68%
Hoạt động không hiệu quả 47 Phiếu bầu
26.86%
Không có ý kiến 9 Phiếu bầu
5.14%
  Đóng