Kết quả
Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Tổng lượt bình chọn : 197

Hoạt động có hiệu quả 131 Phiếu bầu
66.50%
Hoạt động không hiệu quả 52 Phiếu bầu
26.40%
Không có ý kiến 14 Phiếu bầu
7.11%
  Đóng