Kết quả
Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Tổng lượt bình chọn : 177

Hoạt động có hiệu quả 120 Phiếu bầu
67.80%
Hoạt động không hiệu quả 48 Phiếu bầu
27.12%
Không có ý kiến 9 Phiếu bầu
5.08%
  Đóng