Góp ý dự thảo công văn của HLV VN

Góp ý dự thảo công văn của HLV VN
Theo ý kiến của các ủy viên thường vụ trong cuộc họp ngày 27 tháng 9 năm 2017, Trung ương Hội sẽ có công văn gửi tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế vườn và tạo điều kiện cho Hội Làm vườn các địa phương hoạt động. Dưới đây chúng tôi xin gửi dự thảo văn bản trên và xin ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Hội địa phương góp ý nội dung và gửi về Văn phòng Hội thông qua email: vacvina98@gmail.com để hoàn chỉnh trước khi ban hành. Văn phòng Hội xin cảm ơn./.

HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAMVACVINA

Số:     /CV/HLV      

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: Phát triển kinh tế VAC và hoạt động HLV            

Hà Nội, ngày  tháng  năm   2017

 

                                   Kính gửi: Tỉnh ủy, UBND tỉnh….              

         Trong tiến trình phát triển nền nông nghiệp hàng hóa thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh tế vườn theo nghĩa rộng bao gồm cả vườn, ao, chuồng (VAC) ngày càng có lợi thế phát triển. Xu thế hiện nay vườn không chỉ bó hẹp trong khuôn viên hộ gia đình, mà lan rộng ra cả đồng ruộng, đồi núi, đồng trũng, nhiều hộ nông dân nhờ làm kinh tế vườn mà thoát nghèo và trở nên giàu có.

       Từ thực tiễn trên, kinh tế VAC đã được coi là giải pháp quan trọng chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp. Một số tỉnh có tiềm năng phát triển kinh tế vườn, phát triển kinh tế trang trại đã ra chỉ thị, nghị quyết về phát triển kinh tế vườn và củng cố Hội Làm vườn các cấp làm trung tâm vận động phát triển. Hiện nay, trong số 58 tỉnh Hội Làm vườn đã có 15 tỉnh Hội được xếp là hội có tính chất đặc thù, 20 tỉnh hội tuy không được xếp là hội có tính chất đặc thù nhưng vẫn được tỉnh quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện về kinh phí để hoạt động (bình quân 150 triệu-200 triệu/năm.).

            Phần lớn các Hội hoạt động có hiệu quả là do sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp ủy và chính quyền địa phương như: Sơn La, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Trà Vinh, Đồng Tháp. Ngoài phát triển kinh tế VAC, một số Hội còn tích cực tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như: Hội Làm vườn &Trang trại Hà Tĩnh đã đề xuất và vận động phát triển phong trào làm vườn mẫu xây dựng nông thôn mới và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và hầu như tất cả các Hội đều tham gia đào tạo, tập huấn dạy nghề cho nông dân.

          Hiện nay, trọng tâm hoạt động của các cấp Hội là hướng dẫn vận động nông dân phát triển kinh tế vườn theo hướng nông nghiệp hữu cơ, sản xuất ra nông sản sạch, vận động nông dân xây dựng vườn mẫu, xây dựng nông thôn mới trong khuôn viên hộ gia đình và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nhằm góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

          Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam kiến nghị Tỉnh ủy, UBND các tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế VAC, tăng cường xây dựng và kiện toàn tổ chức Hội, hỗ trợ cho các tổ chức Hội theo nhiệm vụ được giao. Đề nghị lãnh đạo tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học Công nghệ, các Sở, Ban ngành có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để Hội Làm vườn được tham gia các chương trình/dự án, đề tài, chương trình dạy nghề và đào tạo nông dân, trên cơ sở đó thực hiện tốt nhiệm vụ là trung tâm vận động phát triển kinh tế vườn ở địa phương.

        Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam xin gửi tới Tỉnh ủy, UBND tỉnh lời chào trân trọng.

Nơi nhận: - Nh­ư trên

- HLV các tỉnh

- Sở NN&PTNT, KHCN các địa phương

- L­ưu Văn phòng Hội

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

GS. TS Ngô Thế Dân

Gửi ý kiến của bạn


Quảng cáo phải vị trí 1

Video Clip

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 

Thông tin tiện ích

Quảng cáo phải 2 Trang Thông tin điện tử Bộ NN&PTNT
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 18
  • Lượt xem theo ngày: 2981
  • Tổng truy cập: 2385955