Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn Kết quả hoạt động năm 2020

Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn - Kết quả hoạt động năm 2020
BBT: Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn là Hội đặc thù. Trong năm 2020, được sự hỗ trợ của tỉnh, Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào làm kinh tế VAC giỏi, xây dựng và củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của hội viên, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nông thôn mới.

Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn - Kết quả hoạt động năm 2020 

 

Giới thiệu tóm tắt

- Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 121-UB/QĐ-TC ngày 08/6/1987 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Ngày 07 tháng 3 năm 1988 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 70-UB/QĐ-TC V/v chuyển giao Hội những người làm vườn tỉnh về trực thuộc Sở Nông – Lâm nghiệp tỉnh quản lý.

- Đại hội Hội Làm vườn tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn đã bầu ra Ban Chấp hành 23 người, Ban Thường 7 người, trong đó Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Chủ tịch Hội; cán bộ chuyên trách Văn phòng Hội là Phó Chủ tịch, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ và Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh  là Ủy viên.

- Năm 2020, Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn được các cơ quan có thẩm quyền phân bổ 04 chỉ tiêu biên chế và cấp kinh phí 667,3 triệu đồng để hoạt động thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và theo Điều lệ Hội quy định.

- Văn phòng đại diện Hôi: Tại tầng 1, trụ sở Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn

Kết quả hoạt động năm 2020

- Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh, đã có 11/11 Hội Làm vườn cấp huyện đã tiến hành củng cố kiện toàn tổ chức Hội theo quy trình hướng dẫn của Sở Nội vụ và Điều lệ Hội quy định.

Trong năm 2020, Hội Làm vườn tỉnh đã phát triển được thêm 03 Chi hội Hội Làm vườn thôn bản = 150% KH, kết nạp được 233 hội viên mới = 116% KH.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có trên địa bàn toàn tỉnh là đã có 500 chi Hội Làm vườn thôn bản với 13.797 hội viên. Các hội viên hoạt động tích cực đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo. Nhiều mô hình VAC được quan tâm phát triển có thu nhập ổn định từ 100 triệu đồng/năm.

- Trong năm 2020, Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn được Hội Làm vườn Việt Nam tặng Bằng khen giai đoạn 2014 – 2019 đã có thành tích xuất sắc trong phong trào làm kinh tế VAC giỏi, xây dựng và củng cố tổ chức hội vững mạnh, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Văn phòng Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn đang trình Hội Làm vườn Việt Nam tặng Bằng khen biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác củng cố tổ chức Hội và thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế VAC năm 2020 cho Tập thể Hội Làm vườn tỉnh và 01 cá nhân là viên chức văn phòng Hội.

- Đề nghị tặng giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đối với: Tập thể Hội Làm vườn tỉnh và 01 viên chức Văn phòng Hội.

- Trong năm 2020, với nguồn kinh phí được cấp Hội Làm vườn đã tổ chức tập huấn chuyển giao TBKHKT, Hội thảo đầu bờ, Hội nghị tổng kết, Kết quả như sau:

 

STT

Chỉ tiêu thực hiện

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

1

Tập huấn chuyển giao TBKHKT

Lớp

05

 

1.1

Số lượng học viên tham dự

Người

91

 

1.2

Tài  liệu hướng dẫn kỹ thuật cấp phát

Bộ

91

 

2

Hội thảo đầu bờ

Cuộc

03

 

2.1

Số lượng đại biểu tham dự

Người

33

 

1.2

Tài  liệu cấp phát

Bộ

33

 

3

Hội nghị tổng kết

Cuộc

03

 

3.1

Số lượng đại biểu tham dự

Người

63

 

1.2

Tài  liệu cấp phát

Bộ

63

 

 

- Mô hình: “Chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm”:

+ Quy mô 1.500 con với 15 hộ tham gia thực hiện;

+ Địa điểm thực hiện: Tại thôn Hoàng Trung, Hoàng Tâm, Phả Lạn, Chi Mạc và thôn Đồng Én, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

+ Thời gian thực hiện 04 tháng (từ tháng 8 đến tháng 11/2020); phương thức thực hiện Nhà nước hỗ trợ: 100% con giống, 50% thức ăn hỗn hợp, 50% vật tư khác là thuốc sát trùng và vắc xin; các hộ gia đình đầu tư chuồng trại, 100% công chăm sóc, đối ứng thức ăn chăn nuôi và các vật tư khác còn lại.

+ Kết quả: Trọng lượng trung bình đàn gà 10 tuần tuổi đạt: 2,2 kg/con = 100% KH; tỷ lệ nuôi sống là 98% = 102% KH; mức tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng là 2,60 kg thức ăn = 100% KH. Mô hình được bà con hội viên đánh giá đạt hiệu quả kinh tế phù hợp với phát triển chăn nuôi tại nông hộ, đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng.

- Mô hình: “Trồng khoai tây thương phẩm chất lượng cao và kết hợp sản xuất với tiêu thụ sản phẩm”:

+ Quy mô: 2,5 ha với 08 hộ hội viên tham gia thực hiện;

+ Địa điểm thực hiện: Tại xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc. Phương thức thực hiện Nhà nước hỗ trợ: 100% giống khoai tây, 50% vật tư phân bón, thuốc BVTV; các hộ tham gia thực hiện đối ứng: 50% vật tư phân bón, thuốc BVTV, 100% phân chuồng, công lao động.

+ Kết quả thực hiện: Đến nay Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật và 01 cuộc Hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình với sự tham dự các cơ quan chuyên môn và 08 hộ tham gia thực hiện, Giống khoai tây Marabel được sử dụng để thực hiện mô hình được đánh giá cao về khả năng sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu sâu bệnh hại, thích hợp với điều kiện thâm canh của bà con địa phương; Phân công cán bộ chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc các hộ hội viên tham gia thực hiện chăm sóc, bón thúc đúng quy trình kỹ thuật hướng dẫn, Thường xuyên thăm đồng kiểm tra, theo dõi phát hiện sâu bênh hại để xử lý kịp thời; Năng suât dự kiến đạt: 700kg/sào = 16,6 tấn/ha = 116% KH.

- Mô hình: Áp dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu Dự án: “Mô hình trồng thử nghiệm cây Thanh Long ruột đỏ tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn”.  V/v thực hiện mô hình Áp dụng chuyển giao kết quả nghiên cứu Dự án: “Mô hình trồng thử nghiệm cây Thanh long ruột đỏ tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn”.  Quy mô 1,4 ha, 03 hộ thực hiện. Thực hiện năm thứ 2: tỷ lệ cây sống 100%, tỷ lệ cây bói quả 30% = 100%KH, mô hình sinh trưởng phát triển tốt.

- Dự án “Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể hoa đào Xứ Lạng” thuộc đề tài bảo tồn, phát triển giá trị cây đào và tổ chức lễ hội hoa đào Xứ Lạng, đến nay dự án đang triển khai các nội dung nhiệm vụ theo Hợp đồng đã ký kết với Sở Khoa học và công nghệ đảm bảo 100% tiến độ theo kế hoạch.

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ gắn với nhiệm vụ được giao trong năm 2020: 667,3 triệu đồng.

Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn

Gửi ý kiến của bạn


Quảng cáo phải vị trí 1

Video Clip

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 

Thông tin tiện ích

Quảng cáo phải 2 Trang Thông tin điện tử Bộ NN&PTNT
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 11
  • Lượt xem theo ngày: 3012
  • Tổng truy cập: 2385986