Hội nghị giao ban Hội ngành toàn quốc 2017 của LHHVN

Hội nghị giao ban Hội ngành toàn quốc 2017 của LHHVN
Hội nghị giao ban Hội ngành toàn quốc 2017 vừa diễn ra ngày 10.11 taị TP. Thái Bình.Tham dự hội nghị có lãnh đạo Thường trực LHHVN, đại biểu đại diện cho các Hội ngành toàn quốc, các cơ quan truyền thông,  báo chí Trung ương và địa phương. TS. Bùi Sỹ Tiếu –Phó Chủ tịch TT đại diện cho HLV VN tham dự Hội nghị.

LHH 1

Chủ tịch LHHVN Đặng Vũ Minh khai mạc Hội nghị

Theo Báo cáo của LHHVN, trong thời gian 10 tháng qua các Hội ngành toàn quốc đã triển khai nhiều hoạt động và đạt được những kết quả tích cực, nhiều Hội ngành toàn quốc quan tâm đến việc phát triển các chi hội và hội viên mới; thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp.

Nhiều tổ chức Hội hoạt động sôi nổi, bám sát tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, được tham gia vào các Hội đồng tư vấn, phản biện, xét duyệt các công trình, dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu các cấp. Bằng việc triển khai các hoạt động tư vấn phản biện của các Hội ngành đã góp phần hoàn thiện các chính sách, pháp luật, chủ trương đầu tư ở cả trung ương và địa phương, nâng cao năng lực cho các cán bộ của các Hội ngành, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của hệ thống LHHVN.

Các Hội ngành toàn quốc đã tổ chức rất nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn phổ biến kiến thức cho người dân trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ tài nguyên và môi trường, cải thiện sinh kế, trợ giúp pháp lý và bình đẳng giới...

Ngoài ra, các Hội ngành đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý, công tác chuyên môn, các hoạt động này đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng và góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, trí thức KH&CN và người dân. Đã có 53 trí thức các Hội ngành toàn quốc được tôn vinh là Trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2017...

Tuy nhiên, thực tế nhiều Hội ngành còn nhiều khó khăn như trụ sở, thiết bị và điều kiện làm việc, kinh phí hoạt động hạn hẹp. Đa số cán bộ của các Hội ngành có tuổi đời cao, thiếu cán bộ trẻ có đủ năng lực và tâm huyết trong công việc, quá trình xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ chuyên môn gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý tổ chức chưa chặt chẽ, chưa xây dựng được tầm nhìn và chiến lược phát triển; thiếu quy chế, quy định nội bộ; các hình thức tập hợp trí thức còn đơn điệu, chưa hấp dẫn, đặc biệt đối với trí thức trẻ trong các trường đại học, viện nghiên cứu. Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của đội ngũ trí thức chưa được quan tâm đúng mức. LHHVN chưa tổ chức được nhiều diễn đàn phù hợp để trí thức có thể bày tỏ quan điểm và phát biểu ý kiến đóng góp vào những vấn đề phát triển đất nước...

Kết thúc hội nghị Chủ tịch LHHVN Đặng Vũ Minh nêu một số định hướng nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các Hội ngành toàn quốc trong thời gian tới như: việc đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động đảm bảo sự đan xen các thế hệ cán bộ hội và hội viên; có kế hoạch cụ thể để nâng tỷ lệ hội viên là cán bộ trẻ đang làm việc trong các viện nghiên cứu, trường đại học, góp phần tạo thêm động lực và sức sáng tạo, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Hội ngành cần phải mở rộng đối tượng hợp tác trong nước và quốc tế; chú trọng mối quan hệ liên kết giữa Hội ngành toàn quốc với các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt với các doanh nghiệp để tăng nguồn lực hoạt động. Cần xác định một số lĩnh vực, chính sách trọng tâm và tổ chức thực hiện tư vấn, phản biện bài bản để có đóng góp thiết thực, có trọng lượng, làm tăng uy tín, tín nhiệm của các Hội ngành toàn quốc; nâng cao tính xây dựng, hợp tác với cơ quan chủ trì soạn thảo, hình thành phương pháp luận và văn hóa tư vấn, phản biện để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện; Xây dựng cơ sở dữ liệu về các Hội ngành toàn quốc; thiết lập cơ chế để tăng cường các hoạt động giao lưu, giao ban của nhóm các Hội ngành toàn quốc trong cùng lĩnh vực; hình thành thí điểm một số hội đồng tư vấn trực thuộc Đoàn Chủ tịch; kiến nghị, đề xuất với Nhà nước có lộ trình chuyển giao một số dịch vụ công cho các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hỗ trợ và tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, tài chính ban đầu để các hội tham gia thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước trong một số lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là các dịch vụ công về đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề.

 

Gửi ý kiến của bạn


Quảng cáo phải vị trí 1

Video Clip

» Chương trình Hãy hỏi để biết, ngày 13/7/2015
»  Mô hình trồng cây nha đam hiệu quả cao
» Kỹ thuật chăm sóc cây chanh dây chanh leo vào mùa mưa
» Mô hình trồng cây chanh dây hiệu quả ở Lâm Đồng
» Mô hình nuôi vịt trời theo hình thức chăn thả hiệu quả ở Đồng Nai
» Kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa lê Hoàng Hà
»  Tư vấn nhà nông: Giải pháp phát triển hồ tiêu bền vững
» Kinh nghiệm cho quả vải ngay trên thân cây

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 

Thông tin tiện ích

Quảng cáo phải 2 Sito Viet Nam Quảng cáo phải 3 Khoa hoc Phong Thuy
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 20
  • Lượt xem theo ngày: 1891
  • Tổng truy cập: 3074753