Kết luận của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội

Kết luận của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội
Để đảm bảo thống nhất về độ tuổi giới thiệu lần đầu và tái cử đối với các chức danh lãnh đạo hội, làm cơ sở, căn cứ để tham mưu đề xuất xem xét giới thiệu nhân sự tại các đại hội thành lập hoặc hết nhiệm kỳ sắp đến cũng như trong công tác tổ chức nhân sự của các hội nói chung. Ban Bí thư đã có văn bản thông báo kết luận.

Tại phiên họp ngày 10/9/2019, xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về quy định độ tuổi tham gia công tác hội, Ban Bí thư đã có kết luận số 58/KL-TW ra ngày 12/9/2019 với nội dung như sau: “Tuổi giới thiệu lần đầu hoặc tái cử tham gia làm lãnh đạo các hội (Chủ tịch, Phó chủ tịch hội) không quá 65 tuổi. Trường hợp đặc biệt không quá 70 tuổi do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, nhưng chỉ áp dụng với Chủ tịch hội (có năng lực lãnh đạo, uy tín cao và đủ sức khỏe để làm việc) của các hội có Đảng đoàn, hội có tính đặc thù”. Ban Bí thư giao cho Bộ Nội Vụ hướng dẫn thực hiện./.

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập