Một số văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức hội quần chúng

Ngày 16/4/2013, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2013/TT-BNV quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. Thông tư này ban hành nhằm thay thay thế Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, với nhiều nội dung mới, kịp thời đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý trong thực tế.

Đối với việc công nhận Ban vận động thành lập hội, tiếp nối Thông tư số 11/2010/TT-BNV, Thông tư mới tiếp tục yêu cầu nhân sự dự kiến làm Trưởng ban Ban vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Ngoài ra, Thông tư số 03/2013/TT-BNV còn bổ sung nội dung: Trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động có thể lấy ý kiến của cơ quan liên quan khi xem xét, quyết định công nhận Ban vận động. Điều này cho thấy việc công nhận Ban vận động thành lập hội được yêu cầu chặt chẽ hơn, tăng cường trách nhiệm của sở quản lý lĩnh vực hoạt động chính của hội trong công tác quản lý hội.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã quy định tại Thông tư các nội dung về chế độ, chính sách đối với người công tác tại hội. Cụ thể: Đối với cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền luân chuyển, điều động, phân công làm việc tại hội theo chỉ tiêu biêu chế được giao và đối tượng được tuyển dụng vào chỉ tiêu biên chế tại hội thì chế độ, chính sách được áp dụng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại hội có tính chất đặc thù thì được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội.

Đáng chú ý, so với Thông tư số 11/2010/TT-BNV thì Thông tư số 03/2013/TT-BNV không còn quy định nội dung: “Đối với các hội mới thành lập còn nhiều khó khăn, UBND các cấp tạo điều kiện giúp hội ổn định hoạt động”. Với quy định này, các hội phải chủ động hơn trong tổ chức, hoạt động, không còn trông chờ, phụ thuộc vào sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước; đảm bảo tuân thủ nguyên tắc “04 tự” của hội quần chúng: Tự nguyện, tự quản, trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm về hoạt động trước pháp luật.

Ngoài ra, để hỗ trợ việc thực hiện thủ tục của các hội, công dân, tổ chức và công tác giải quyết thủ tục của các cơ quan quản lý, Bộ Nội vụ đã ban hành kèm theo Thông tư phụ lục hai bộ mẫu trình bày các loại văn bản liên quan đến hội.

Thông tư số 03/2013/TT-BNV sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2013./.  

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 20
  • Lượt xem theo ngày: 822
  • Tổng truy cập: 4423182