NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ LẦN 3 KHÓA VII

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ LẦN 3- KHÓA VII
BBT: Ngày 30-11-2021 Ban Thường vụ Hội đã họp bằng hình thức trực tuyến. Trân trọng thông báo  Nghị quyết Hội nghị BTV và Báo cáo Tổng kết năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Hội LVVN đã được Hội nghị thảo luận, thông qua.

 

    HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              VACVINA                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                   --------------------------------

             Số: 81  /NQ - BTV                                              Hà Nội, ngày  22 tháng 12 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM

LẦN 3 - KHÓA VII  

 

        Hội nghị Ban Thường vụ Hội Làm vườn Việt Nam lần 3 - khóa VII được tổ chức ngày 30/11/2021 theo hình thức họp trực tuyến. Tham dự Hội nghị có 19 Ủy viên Ban Thường vụ. Hội nghị đã nghe Tổng Thư ký Hội trình bầy dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Hội Làm vườn Việt Nam. Chủ tịch Hội đã nêu một số vấn đề về công tác tổ chức để xin ý kiến của Ban Thường vụ Hội. Ban Thường vụ đã thảo luận và thống nhất

                                                      QUYẾT NGHỊ :

  1. Đề nghị Ban Chấp hành Hội xem xét bổ xung thêm 03 Ủy viên Thường vụ để tăng cường chỉ đạo hoạt động Hội ở các tỉnh phía Nam, cụ thể 01 cho vùng miền Trung - Tây Nguyên và 02 cho vùng Nam Bộ; giao Chi nhánh phía Nam đề xuất nhân sự, Thường trực Hội xin ý kiến Ban Chấp hành bằng hình thức trực tuyến.

 

  1. Chấp nhận Đơn xin thôi không tiếp tục tham gia Ban Thường vụ của ông Nguyễn Văn Bài, nguyên Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Bắc Giang vì lý do sức khỏe. Đề nghị Ban Chấp hành xem xét bổ xung ông Đỗ Xuân Bình, Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Bắc Giang vào Ban Chấp hành Hội và Ban Thường vụ Hội; giao Thường trực Hội xin ý kiến Ban Chấp hành bằng hình thức trực tuyến.

 

  1. Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Hội; giao Thường trực Hội tiếp thu ý kiến góp ý của Ban Thường vụ để hoàn thiện Báo cáo và gửi cho Ban Chấp hành, các hội thành viên, tổ chức trực thuộc Hội và báo cáo cấp trên theo quy định./.

                                                                                         TM. BAN THƯỜNG V

                                                                                                     CHỦ TỊCH

                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

  • Các ủy viên BCH, BTV
  • Lưu: VP                                                                                ( Đã ký)

     

                                                                                                  Phan Huy Thông

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập