Phát triển kinh tế vườn ở Thái Bình

Phát triển kinh tế vườn ở Thái Bình
BBT: Hội Làm vườn tỉnh Thái Bình từ ngày thành lập chỉ có 1 chi hội hạt nhân víi 85 hội viên, đến nay đã có tổ chức hội ở tất cả các xã, phường, thị trấn có hoạt động sản xuất nông nghiệp; nhận thức được vai trò quan trọng, là cầu nối thực hiện liên kết sản xuất Hội đã chỉ đạo, hướng dẫn phát động các cấp hội thành lập Hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) theo luật HTX mới năm 2012. Trong đó định hướng bước đầu tập hợp các hộ cùng sản xuất một loại sản phẩm để tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn hoặc phát triển sản phẩm gắn với lợi thế của địa phương. Đến năm 2017, trong 131 HTX, THT, câu lạc bộ chuyên ngành chăn nuôi, thủy sản, sản xuất VAC  Hội Làm vườn có 60 tổ chức, với gần 700 hội viên là các chủ trang trại, gia trại tham gia. Hoạt động của các tổ chức đã mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên và nông dân, qua đó đã thu hút thêm nhiều hội viên mới. Tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay, là 36.729 người, tăng gÇn 4000 hội viên so với đầu nhiệm kỳ, đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Các hội viên tích cực tham gia sinh hoạt hội, hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội phát động, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và xã hội, ngày càng tin tưởng, gắn bó với tổ chức hội.  

Ngoài phát triển trang trại, gia trại tập trung nêu trên, toàn tỉnh hiện có trên 7.000 ha vườn, với khoảng trên 260.000 mảnh nằm đan xen, rải rác trong các hộ dân cư. Diện tích vườn trên đã được các hộ cải tạo từ những năm 90 và những năm qua tiếp tục được cải tạo lại, phá bỏ cây tạp, cây đã trồng lâu năm nhưng kém hiệu quả, cằn cỗi để đưa vào sản xuất các loại cây trồng mới thích hợp, có năng suất và phẩm chất tốt hơn, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, hiệu qủa kinh tế cao hơn. Ngoài những cây trồng đã được đưa vào sản xuất từ trước đã cho thu hoạch và thu nhập ổn định, thì những cây trồng mới thị trường đang yêu cầu như mít Thái Lan, bưởi Diễn, ổi giống mới các loại, chuối Tiêu hồng, chuèi tây Thái Lan, nhãn chín sớm, nhãn chín muộn, thanh long ruột đỏ, chanh tứ quý, cam Cao Phong, cam Vinh, cam Đường canh, cây hòe và các loại hoa, cây cảnh,…đã được các cấp hội tuyên truyền, hội viên tiếp thu đưa vào sản xuất và phát triển khá mạnh. Đặc biệt cây hòe nếp, cây dược liệu những năm gần đây được chú trọng phát triển ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh, cho thu nhập cũng ®¸ng kÓ. Cây thanh long ngoài diện tích tập trung lớn sản xuất hàng hóa, thu nhập cao và ổn định còn được nhiều hộ hội viên và nông dân trồng trong v­ên để dùng cho sinh hoạt gia đình. Cây măng tây xanh, loại rau cao cấp, có giá trị dinh dưỡng và hiệu quả kinh tế cũng rất cao, sau các cuộc tham quan học hỏi kinh nghiệm do tỉnh hội và một số đơn vị hội tổ chức, chắp mối liên kết sản xuất và tiêu thụ thì nay đã có một số hộ trong tỉnh sản xuất đã thấy có hiệu quả bước đầu, cã thÓ nh©n réng.

Những giống cây trồng mới năng suất, chất lượng cao, những kinh nghiệm hay trong thực tiễn sản xuất - kinh doanh đã được các hội viên, nông dân tiếp thu nhanh đưa vào ứng dụng trong sản xuất, như: Kỹ thuật ghép mắt cải tạo, lai tạo làm trẻ hóa, tăng năng suất cây trồng; kỹ thuật cho cây ra hoa đậu quả trái vụ, đậu quả cao, chất lượng ngon hơn; kỹ thuật trồng, chăm sóc, nghệ thuật cắt tỉa, tạo hình hoa, cây cảnh, cây trên chậu…cũng được nâng lên đáng kể. Do đó, hiệu quả kinh tế thu từ các vườn cây, các loại cây trồng cũng cao hơn. Nh÷ng n¨m qua tØnh héi cßn tÆng gÇn 50 gãc v­ên t×nh nghÜa, gåm nh÷ng c©y ¨n qu¶ cho c¸c hé khã kh¨n, gia ®×nh chÝnh s¸ch, giµ c¶ neo ®¬n. Bªn c¹nh ®ã, hàng năm các cấp hội đã cùng với các cấp, các ngành hưởng ứng, phát động Tết trồng cây đầu xuân đời đời nhớ ơn Bác, trồng hàng triệu cây phân tán nội đồng, cây lấy gỗ, cây bóng mát, rừng ngập mặn…phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, tạo cảnh quan, cải thiện môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Có thể thấy, phong trào phát triển kinh tế vườn những năm qua khá sôi động rộng khắp, mang l¹i hiÖu qu¶ thực thụ. Các loại cây trồng phong phú, đa dạng, phát huy khai thác được tiềm năng đất đai, lao động và quan trọng hơn là cho thu nhập đáng kể trên đơn vị diện tích so với cây trồng khác. Góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp hàng hóa đa dạng; tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, bước đầu tạo nên những điểm du lịch sinh thái ở nông thôn. Tuy nhiên, phong trào phát triển kinh tế vườn chưa đồng đều, chưa mạnh, chưa tương xứng với tiềm năng; sản phẩm hàng hóa chưa nhiều, giá trị chưa lớn. Phần lớn các vườn nhỏ trong khu dân cư hiệu quả thấp, nguồn lực đất đai lãng phí. 

 

 

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 25
  • Lượt xem theo ngày: 1428
  • Tổng truy cập: 2447978