Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Hội

Thành lập Hội đồng thi đua - khen thưởng Hội
BBT: Ngày 07/12/2020 Chủ tịch Hội làm vườn Việt Nam ký Quyết định số 36/2020/QĐ-HLV thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng của Hội.

HỘI LÀM VƯỜN VIỆTNAM

VACVINA

Số:   36 /2020/QĐ-HLV

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do _ Hạnh phúc

 

     

                                                                   Hà Nội, ngày 07  tháng 12 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM

 

CHỦ TỊCH HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Hội Làm vườn Việt Nam ( sửa đổi, bổ sung năm 2020.)

- Căn cứ Biên bản phiên họp Thường trực Hội ngày 28 /11/2020 thống nhất chủ trương thành lập Hội đồng Thi đua - khen thưởng Hội Làm vườn Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025;

- Xét đề nghị của Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hội Làm vườn Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng Thi đua - khen thưởng Hội Làm vườn Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông có tên sau đây:

  1. Ông Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Hội – Chủ tịch Hội đồng;
  2. Ông Phan Huy Thông, Phó Chủ tịch thường trực Hội – Phó Chủ tịch Hội đồng;
  3. Ông Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch Hội – Ủy viên;
  4. Ông Phạm Đồng Quảng, Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hội – Ủy viên;
  5. Ông Chu Văn Chuông, Trưởng Ban Kiểm tra Hội - Ủy viên.

 

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng

 

  1. Tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội làm vườn Việt Nam phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền; giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong Hội làm vườn Việt Nam.
  2. Tham mưu cho Chủ tịch Hội làm vườn Việt Nam quyết định tặng Bằng khen, Cờ đơn vị thi đua xuất sắc và Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp VAC” của Hội làm vườn Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân ; đề xuất, kiến nghị các ban, ngành, địa phương xem xét tặng thưởng cho Hội làm vườn Việt Nam và các tổ chức, cá nhân thuộc Hội.

 

Điều 3: Các ông có tên tại Điều 1, Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hội làm vườn Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

CHỦ TỊCH

 

- Lưu: VP

 

.

 

 

( đã ký)

 

 

 

 

  PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng

 

Gửi ý kiến của bạn


Quảng cáo phải vị trí 1

Video Clip

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 

Thông tin tiện ích

Quảng cáo phải 2 Trang Thông tin điện tử Bộ NN&PTNT
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 12
  • Lượt xem theo ngày: 3586
  • Tổng truy cập: 2386560