Thành lập mới Ban HTQT

Thành lập mới Ban HTQT
BBT: Ngày /11/2021 Chủ tịch Hội LVVN đã ký Quyết định thành lập Ban Hợp tác Quốc tế của Hội nhiệm kỳ 2020-2025, cử TS. Chu Văn Chuông, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban kiểm tra, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ HTQT làm Trưởng ban.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM

 

CHỦ TỊCH HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM

- Căn cứ vào Điều lệ Hội Làm vườn Việt Nam ( sửa đổi, bổ sung năm 2020.)

- Căn cứ Biên bản phiên họp Thường trực Hội ngày 16/11/2020 thống nhất chủ trương thành lập Ban HTQT thuộc Hội Làm vườn Việt Nam;

- Xét đề nghị của Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hội làm vườn Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Ban Hợp tác quốc tế thuộc Hội Làm vườn Việt Nam.

Điều 2. Cử ông Chu Văn Chuông, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban kiểm tra Hội là Trưởng ban.

Các thành viên chuyên trách, bán chuyên trách được hoàn thiện bổ sung, trên cơ sở đề nghị của Trưởng ban.

Điều 3: Nhiệm vụ của Ban Hợp tác quốc tế:  

-  Tham mưu, đề xuất với Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội về thiết lập quan hệ hợp tác với Hội Làm vườn các nước, các tổ chức quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội.

- Tham gia tư vấn, phản biện các chính sách liên quan đến hợp tác quốc tế trong nông nghiệp, nông thôn và các lĩnh vực liên quan đến Hội làm vườn Việt Nam.

- Tổ chức các hội thảo, tập huấn trao đổi thông tin, kinh nghiệm quốc tế và kinh nghiệm của Việt Nam về nông nghiệp, nông thôn và nghề làm vườn với các nước, tổ chức trong và ngoài nước.

- Tiếp tục hợp tác có hiệu quả với Mạng lưới hợp tác phát triển nguồn nhân lực nông thôn châu Á (AsiaDHRRA) và Mạng lưới VietDHRRA, CIPEN...

Điều 4: Các ông Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng, Trưởng ban Hợp tác quốc tế Hội Làm vườn Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 CHỦ TỊCH

( Đã ký)

 Nguyễn Xuân Hồng

 

 

Gửi ý kiến của bạn


Tin tức mới

Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

Quảng cáo phải 2 Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 18
  • Lượt xem theo ngày: 1339
  • Tổng truy cập: 2456483