TỔ CHỨC VÀ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CỦA CLB TRANG TRẠI

 TỔ CHỨC VÀ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CỦA CLB TRANG TRẠI
Từ 14 – 15/9/2010 Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam đã cùng HLV và trang trại tỉnh Thanh Hoá mở hội nghị đánh giá: “Kết quả 2 năm hoạt đồng của câu lạc bộ chủ trang trại Thanh Hoá”. Tham gia hội nghị gồm các đồng chí lãnh đạo Hội Làm vườn các tỉnh và các chủ trang trại tiêu biểu của 7 tỉnh từ Ninh Bình tới Thừa Thiên - Huế. Kết quả hội nghị được rút ra kinh nghiềm bước đầu. Mời bạn đọc xem bài chi tiết.

TỔ CHỨC VÀ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CỦA CLB TRANG TRẠI

    Từ 14 – 15/9/2010 Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam đã cùng HLV và trang trại tỉnh Thanh Hoá mở hội nghị đánh giá: “Kết quả 2 năm hoạt đồng của câu lạc bộ chủ trang trại Thanh Hoá”. Tham gia hội nghị gồm các đồng chí lãnh đạo Hội Làm vườn các tỉnh và các chủ trang trại tiêu biểu của 7 tỉnh từ Ninh Bình tới Thừa Thiên - Huế. Kết quả hội nghị được rút ra kinh nghiềm bước đầu như sau:

I. NHỮNG ĐIỀU KIỆN CÂN THIẾT ĐỂ TỔ CHỨC VÀ DUY TRỊ HOẠT ĐỘNG CỦA CLB CHỦ TRANG TRẠI

        Qua 2 năm hoạt động, CLBTT đã thu được một số kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh CLB tỉnh còn có 3 CLBTT của các huyện Thọ Xuân, Đông Sơn, Nông Cống cũnh được tổ chức và hoạt động theo mô hình CLBTT Thanh Hoá. Từ thực tế tổ chức và hoạt động của CLBTT Thanh Hoá, chúng tôi mạnh dạn nêu lên một số thu hoạch sau đây:

1. Phải xuất phát từ nhu cầu phát triển KTTT của địa phương:

Từ giưa năm 1999, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã có Nghị quyết 07-NQ/TU về khuyến khích phát triển KTTT. Năm 2000, Chính phủ đã có Nghị quyết 03/2000/NQ-CP về kinh tế trang trại; Luật Đất đai 2003 đã có Điều 82 và Nghị định 181/2003/NĐ-CP có Điều 75 về giao đất cho kinh tế trang trại. Nghị quyêt 26/NQ/TW7(KX) về nông nghiệp, nông thôn và nông dân ghi rõ: “khuyến khích kinh tế hộ gia đình phát triển sản xuất hàng hoá theo hướng trang trại, gia trại”.

Thanh Hoá là một trong những tỉnh KTTT phát triển mạnh. Đến cuối năm 2007 toàn tỉnh có 3.334 trang trại đạt tiêu chí là một trong 10 tỉnh có trwn 3.000 trang trại, là tỉnh đứng đầu về số lượng trang trại, nếu tính từ Khánh Hoà trở ra phía Bắc. Trên 60% số chủ trang trại là hội viên HLVvà TT. Nhu cầu hình thành các tổ chức hỗ trợ KTTT đã xuất hiện ở miịt số địa phương: huyện Đông Sơn đã thành lập CLB trang trại. Trong Đại hội Hội Làm vườn huyện Thạch Thành đã treo Maket với dòng chữ “Đại hội Hội Làm vườn và trang trại”.

Trên cơ sở nhạy bén nắm bắt được nhu cầu của thực tiễn, Thường trực Hội Làm vườn Thanh Hoá (Khoá III) đã chuẩn bị phương án trình Đại hội đại biểu lần thứ IV Hội Làm vườn Thanh Hoá (vào ngày 17-18/12/2007) ra Nghị quyết đôie tên Hội Làm vườn thành Hội Làm vườn và trang trại Thanh Hoá và thông qua bản dự thaoe Điều lệ Hội, tạo được sự nhất trí rất cao về nhân thức tư tưởng, nhờ đó có cơ sở để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định, làm tiền đề để đổi mới hoạt động của Hội và tiến tới thành lập CLBTT.

2. Phải có sự chuẩn bị công phu, khoa học và bước đi thích hợp

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ IV Hội Làm vườn Thanh Hóa, Thường trực Hội Khóa III đã có sự chuẩn bị công phu và khoa học những nội dung hướng tới đổi mới hoạt động của Hội, như:

- Dự thảo Điều lệ Hội Làm vườn và trang trại; dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của CLBTT: tranh thủ ý kiến đống góp của những người am hiểu và quan tâm tới hoạt động của Hội.

- Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Khóa IV và nhân sự Ban Chủ nhiệm CLBTT: Đây là quă trình phát hiện những người nhiệt tình, tâm huyết và có điều kiện hoạt động, đồng thời phải khéo léo vận động họ đôngd ý tham gia, vì Hội làm là tổ chức xã hội dân sự, hoạt đồng “Tự nguyện, tự quản, tự lo”. Chuẩn bị nhân sự là khó khăn nhất, nhưng là khâu quyết định sự thành công. Kết quả là: Đại hội Khóa IV đã bầu được

Ban Chấp hành 45 người và Ban Thường trực 3 ngượi, bảo đản cho sự hoạt động của Hội và Câu lạc bộ chủ trang trại thu được những kết quả về sau này.

- Phải sớm tạo được cơ sở pháp lý cho sự ra đời CLBTT:

Sau thành công của Đại hội lần thứ IV, Ban Thường vụ và Thường trực Hội (Khóa IV) đã khẩn trương đề nghị các ngành có liên quan thẩm định dự thảo Điều lệ Hội trình UBND tỉnh, ngày 14//4/2008, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 498/QĐ-UBND và Quyết định 450/ QĐ-UBND về việc đổi tên Hội và Phê duyệt Điều lệ Hội Làm vườn và trang trại Thanh óa.

- Tích cực vận động công chúng hưởng ứng, tham gia CLB:

Hội đã được đổi tên và có Điều lệ hoạt động, trong đó có thẩm quyền thành lập CLB, nhưng phải làm thế nào để công chúng- những người lãnh đạo các cấp, ngành quan tâm tới KTTT, đặc biệt là các chủ trang trại hưởng ứng tham gia CLB. Thường trực Hội đã đề xuất và được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý Hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp –PTNT, Đài Truyền hình và các ngành có liên quan để tổ chức hội nghị chủ trang trại tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ nhất. Đây là cơ hội thuần lợi để tuyên truyền, vận động chính dách phát triển KTTT và CLBTT.

Hội nghị chủ trang trại tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ nhất được tổ chức trọnh thể, có 425 đại biểu đại diện các ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện và 320 chủ trang trại dự họp. Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và Chủ tịch TW Hội VACVINA đã dự hội nghị, biểu dương các chủ trang trại và phong trào làm kinh tế VAC – trang trại của tỉnh; 25 chủ trang trại điển hình đã được tằng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhân dịp hội nghị này, các chủ trang trại có cơ hội thảoluậnk thông qua dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động CLB TT, đăng ký tham gia CLB. Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại đã công bố Quyết định thành lập CLBTT và giới thiệu Ban Chủ nhiệm ra mắt, nhận nhiệm vụ trước hội nghị.

- Nắm bắt nhu cầu của hội viên, nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt CLB:

Duy trì hoạt động của CLB theo Quy chế, đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên là khâu quyết định sức sống của CLB. Để thực hiên được việc này, Ban Chủ nhiệm CLB đã tích cực hoạt động, tìm hiểu nguyện vọng của hội viên (bằng phiếu thăm dò ý kiến đề xuất và đánh giá chất lượng các kỳ sinh hoạt CLB) và chuẩn bị nội dung, mời báo cáo viên cho từng kỳ sinh hoạt. Thường trực Hội cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo và cùng phối hợp với Ban Chủ nhiệm trong việ chuẩn bị và tổ chức các kỳ sinh hoạt. Văn phòng Hội cũng tích cực ủng hộ, hỗ trợ về công tác văn thư, văn phòng.

Một số cuộc sinh hoạt CLB đã được thực hiện theo những nội dung, chuyên đề cụ thể như:

+ Mời Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT giao lưu với chủ trang trại về các chính sách cho vay vốn và thủ tục vay vốn.

+ Mời Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về các chính sách đất đai, nâng cao hiểu biết về pháp luât và làm các thủ tục để được cấp Giấy CNQSDĐ.

+Mời chuyên gia của Trường Đại học Hà Nội trao đổi về vấn đề qngs dụng những tiến bộ khoa học công nghệ mới vào kinh tế trang trại.

+ Chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi trang trại an toàn dịch bệnh.

+ Nghe báo cáo về những mô hình trtang trại tiêu biểu va trao đổi chuyên đề “KTTT từ sản xuất đến tiêu dùng”.

Trong những kỳ sinh hoạt CLB đầu năm mới, Thường trực Hội và Ban Chủ nhiệm CLB đã mời các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh gặp gỡ, giao lưu với chủ trang trại, tạo cơ hội để các đồng chí lãnh đạo nghe ý kiến của các chủ trang trại và các đồng chí lãnh đạo cũng có ý kiến chỉ đạo hoạt động của Hội và CLB, động viên các chủ trang trại và phong trào phát triển KTTT tỉnh nhà.

Xen giữa các kỳ sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm còn tổ chức cho các chủ trang trại có nhu cầu đi thăm quan một số mô hìn KTTT của tỉnh ngoài (như thăm mô hình trồng thanh long ruột đỏ ở Thạch Thất: mô hình nuôi cua đồng ở Quốc Oai, Hà Nội; thăm trang trại mít Thái Lan ở Chí Linh, Hải Dương…). Sau khi đi tham quan, học hỏi nhiều chủ trang trại đã hăng hái đầu tư phát triển sản xuất.

Ban Chủ nhiệm còn tổ chức cho CLB sinh hoạt theo nhóm chuyên đề như: “Chia sẻ kinh nghiệmnuôi ong mật” hoặc chỉ đạo các chủ trang trại sản xuất, dịch vụ cá giống tổ chức các buổi gặp gỡ giao lưu với khách hàng (là các chủ trang trại nuôi cá lóc, cá rô phi đơn tính Đài Loan, cá rô đồng) để đánh giá chất lượng cá giống, ký hợp đồng mua cá giống và cam kết bảo đảm vhất ;ượng vì lợi ích của đôi bên và giữ uy tín cho Hội.

Thông qua các hoạt động của CLB, các chủ trang trại được tiếp nhận những thông tin bổ ích, chia sẻ kinh nghiềm thành công, thất bại, quen biết lẫn nhau, kết bạn và hình thành các mối liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong sant xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Tỉnh Hội phải có những chương trình dự án hỗ trợ hoạt động của CLB:

CLBTT là tổ chức tự chủ, nhưng Thường trực tỉnh Hội phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo và phối hợp các hoạt động của Hội để hỗ trợ CLB bằng triển khai các chương trình, dự án, thông qua đó thự hiên cuộc vận động chính sách phát triển KTTT có sự tham gia của công chúng.

Trong 2 năm qua, Hội đã đề xuất và được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý giao cho Hội chủ trị thực hiện nhiệm vụ khoa học “Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển KTTT bền vững” và thưch hiện dự án khoa học”Di ương giống và xây dựng mô hình nuôi một số loại cá chất lượng cao”; dự án này đã được nghiệm thu và đánh giá xuất sắc nhờ tính hiệu quả cao, được cộng đồng hưởng ứng, nhân rộng trong sản xuất.

Nhờ thực hiện các đề tài, dự án này, Hội đã vận động được lãnh đạo mốtố ngành (Nông nghiệp &PTNT, Tài nguyên-MT; Cục Thống kê) và Huyện ủy, UBND các huyện tham gia khảo sát, Hội thảo đánh giá KTTT và đề xuất giải pháp phát triển KTTT; mời các chủ trang trại tham gia xây dựng mô hình trình diễn , tham gia các cuôc hội thảo; mời Đài Truyền hình và các cơ quan Báo tham gia và đưa tin, tuyên truyền để nhân rộngmô hình, cổ vũ phong trạo phát triển LTTT.

Việc thực hiên các chương trình, dự án đã đem lại lợi ích thiết thực cho các chủ trang trại và cộng đồng; các chủ trang trại tham gia chương trình, dự án đều là những thành viên tích cực vủa CLB. Kết quả các mô hình trình diến của họ cũng là nguòn thông tin bổ ích có thể báo cáo, trao đổi, phổ biến trong các kỳ sinh hoạt CLB để nhân rộng mô hình.

- Phải tạo được nguồn kinh phí cần thiêtd cho hoạt động của CLB:

Nguồn thu chính của CLB là thu sinh hoạt phí 500.000 đ/người /năm. Ngoài ra, một số doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá sản phẩm tại các kỳ sinh hoạt CLB, một số chủ trang trại và doanh nghiệp cũng tài trợ thêm cho CLB. Ông Chủ nhiệm CLB là Giám đốc doanh nghiệp Tiến Nông nhiệt thành tài trợ và giúp CLB phương tiện tổ chức các đơt tham quan. Sở Nông nghiệp –PTNT giúp đỡ về hội trường tổ chức các kỳ sinh hoạt. Điều quan trọng nhất là: việc sử dụng kinh phíphải minh bạch, công khai, tạo niềm tin cho hội viên.

 

II. MỐT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ NHỮNG VIỆC CẦN PHẢI TIẾP TỤC BỔ SUNG, HOÀN THIỆN.

Có thể tóm tắt một số bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức, chỉ đạo hoạt đồng của CLBTT Thanh Hóa như sau:

1. Phải nhạy bén nắm bắt tình hình phát triển KTTT của địa phương; trong điều kiện KTTT phát triển mạnh, các chủ trang trại cần được hỗ trợ, chia sẻ thông tin về chủ trương, chính sách, về tiến bộ kỹ thuật và thị trường tiêu thụ sản phẩm vv…thì cần thiết phải hình thành các tổ chức hỗ trợ, khuyến khích KTTT phát triển, khi đó thành lập CLBTT mới được nhiều người hưởng ứng, tham gia.

2. Phải có quá trình chuẩn bị công phu, khoa học và bước đi thích hợp:

Việc chuẩn bị thành lập CLBTT phải trải qua thời gian gần một năm (bắt đầu từ khi chuẩn bị Đại hội tổng kết nhiệm kỳ III, cuối năm 2007, đến tháng 7/2008) bao gồm việc chuẩn bị dự thảo Điều lệ, Quy chế tổi chức hoạt động CLB, chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành và Ban Chủ nhiệm CLB vv…Nhờ chuẩn bị tốt, được Đại hội nghị quyết tán thành, tạo đươck sự thống nhất về nhận thức tư tưởng nên thuận lợi cho các bước tiếp theo. Việc tạo cơ sở pháp lỳ, chuẩn bị nhân sự và tổ chức tuyên truyền, vần động công chúng tham gia là những nội dung quywts định sự thảnh công.

3. Thành lập CLB mới là hình thức, là “Phần xác”, duy trì được hoạt động của CLB theo Quy chế với những nội dung sinh hoạt thiết thực, đáp ứng được nhu cầu, lợi ích cho hội viên mới là “Phần hồn” của CLB. Để thực hiệnu điều này, Ban Chủ nhiệm và Thường trực Hội đã bám sát thực tiễn SXKD của trang trại, tìm hiểu những nhu cầu và những khó khăn của chủ trang trại, để tìm cách đáp ứng và hỗ trợ chủ trang trại cách tháo gỡ khó khăn. Nếu CLB không đem lại lợi ích, không chia sẻ khó khăn thì chủ trang trại sẽ “Tạm biệt” CLB.

4. Ban Chủ nhiêm CLB và Thường trực Hội phải thường xuyên phối hợp, trao đổi, để có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của CLB, trong đó việc triển khai các chương trình, dự án của Hội có tác dụng tích cực, đem lại lợi ích thiết thực cho chủ trang trại và cộng đồng, thu hút hội viên CLB tham gia; những mô hình KTTT hiệu quả cao sẽ bổ sung nội dung cho các kỳ sinh hoạt CLB.

5. Hội và CLB đều hoạt động theo nguyên tắc “Tự nguyện” và phương pháp “Tuyên truyền, vận độngm thuyết phục”. Do đó những người chủ trì phải kiên nhẫn nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, trên cơ sở đó hình thành các ý tưởng phù hợp, vừa sức; phải tranh thủ được sự ủng hộ cuả các cấp, ngành, vận động được những hội viên nhiệt tình tích cực tham gia. Trong quá trình thực hiện phải lưu ý kiểm tra, bổ khuyết, đặc biệt coi trọng phối hợp với cơ quan Báo, Đài truyền hình, phổ biến nhân rộng mô hình KTTT tiêu biểu, nhàm thu hút đông đảo công chúng tham gia.

Còn một số vấn đề phải tiếp tục bỉi sung, hồan thện để bảo đảm hoạt động của CLB là:

1. Hoạt động của CLBTT còn mới mẻ, chưa có những mô hình đi trước để học hỏi, bổi khuyết, do đó cần phải thường xuyên tranh thủ ý kiến đóng góp của hội viên và rút kinh nghiệm để bổ khuyết, hoàn thiện dần.

2. Hộii viên của CLB là các chủ trang trại trên đia bàn toàn tỉnh, nhiều người phải vượt qua hàng trănkm để tới dự sinh hoạt; nếu gặp thời tiết bất lợi thù không đi được. Nhiều chủ trang trại ở xa khu dân cư, việc liên hệ, trao đổi thông tin gặp nhiều khó khăn. Hướng phát triển phù hợp là phải tổ chức CLB ở huyện hoặc theo cụm huyện. 85% số chủ trang trạichưa được đào tạo, đây là vấn đề quan trọng mà CLB vần có kế hoạch đáp ứng trong thời gian tới.

3. Đòi hỏi lớn nhất hiện nay là nguồn nhân lực. Ban Chủ nhiệm CLB thường là người cao tuổi, hưu trí, ở nhiều địa phương xa thành phố; Chủ nhiệm CLB là Giám đốc doanh nghiệp, tuy rấ nhiệt tình nhưng lại quá bận. Hội có chủ trương các kỳ sinh hoạt chung, để tăng sinh hoạt theo nhóm chuyên đề; mặt khác, thành lập các CLBTT ở các huyện, nhưng cũng đang gặp khó khăn về người chủ trì. Phải có người chủ trì giỏi thì mới tranh thủ được các nguồn lực, đề ra được nội dung sinh hoạt và duy trì được hoạt động CLB.

Như vậy, sinh hoạt trong CLB trang trại chúng ta đã thu được những lợi ích:
- Giúp nhau cung cấp thông tin để vay vốn, mở rộng quy mô sản xuất.
- Tiếp thu được khoa học, công nghệ mới để áp dụng vào sản xuất kinh doanh.
- Liên doanh, liên kết với nhau để tìm kiếm thị trường, giá cả tiêu thụ sản phẩm.
- Tham quan, học hỏi trao đổi những kinh nghiệm hay, mô hình tốt để áp dụng vào trang trại của mình.

III. KINH NGHIỆM THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ TRANG TRẠI

- Đầu tiên, xin ý kiến lãnh đạo cho thành lập CLB trang trại.
- Tổ chức một hoiọi nghị đánh giá hoạt động của các trang trại (ưu, khuyết, tốn tại, hiệu quả) để kết luận ra đời CLB trang trại.
- Hội Làm vườn và trang trại các cấp là nòng cốt vận động các chủ trang trại, những người nhiệttình, tâm huyết, có kiến thức tham gia Ban Chủ nhiệmCLB trang trại (Ban chủ nhiêm thường từ 3-5 người).
- Xây dựng quy chế, điều lệ được hội viên bàn bạc thông qua.
- Xác định được thời gian sinh hoạt (thường 2-3 tháng 1 lần).
- Xác định địa điểm sinh hoạt (thường là sinh hoạt luân phiên).
- Đóng góp kinh phí sinh hoạt (thường 5.000 đồng/người/năm).

Đặc biệt xác định nội dung sinh hoạt thường là:

- Mời các nhà khoa học nói về kỹ thuật mới đối với các cây, con để sản xuấtk hinh doanh có lãi.
- Mời các nhà quản lý nói về chính sách đất đai, chính sách vay vốn, mở rộng quy mô sản xuất.
- Kinh nghiêm liên doanh, liên kết, mở rộng thông tin thị trường, giá cả, tiêu thụ sản phẩm.
- Mời những người có mô hình sản xuất cây con nổi bật và hiệu quả cao đến giới thiệu kinh nghiệm.
- Tham gia trao đổi, học hỏi kinh nghiệm hay, mô hình tốt để áp dụng.
- Xác định nội dung sinh hoạt cho kỳ sau, năm sau.

 

                                                                                                 Bùi Sỹ Tiếu

                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                           
TW. HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM.

 

Gửi ý kiến của bạn


Quảng cáo phải vị trí 1

Video Clip

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 

Thông tin tiện ích

Quảng cáo phải 2 Sito Viet Nam Quảng cáo phải 3 Khoa hoc Phong Thuy
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 16
  • Lượt xem theo ngày: 562
  • Tổng truy cập: 2635362