Báo cáo khảo sát vườn mẫu ở Hà Tĩnh

Từ ngày 4 đến 8 tháng 5 năm 2016, đoàn cán bộ Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam  phối hợp với  HLV & Trang tại Hà Tĩnh, Văn phòng Nông thôn mới Hà tĩnh do GS.TS Ngô Thế Dân làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát sơ bộ về kết quả thực hiện Vườn mẫu ở Hà Tĩnh. BBT xin trân trọng giưpí thiệu với bạn đọc Báo cáo Khảo sát của đoàn.                                                                                                                      BBT HLV VN

IMG_6382

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH VƯỜN MẪU (VAC)

Ở CÁC XÃ NTM Ở HÀ TĨNH

  Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 5 năm 2016, Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam (HLV VN), Hội Làm vườn và Trang trại Hà Tĩnh (HLV&TT), Văn Phòng Điều phối Chương tình Nông thôn mới (Văn phòng NTM) tỉnh Hà Tĩnh đã khảo sát sơ bộ Mô hình vườn mẫu (VAC) ở một số xã điểm xây dựng Nông thôn mới (NTM) thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Đoàn công tác do Giáo sư Ngô Thế Dân – Chủ tịch HLV VN làm trưởng đoàn. Đoàn công tác đã khảo sát sơ bộ vườn mẫu ở 7 xã thuộc 5 huyện xây dựng NTM: Hương Trà, Hương Trạch, Phúc Trạch (huyện Hương Khê), Tượng Sơn (huyện Thạch Hà), Cẩm Bình ( huyện Cẩm Xuyên), Sơn Kim 1 ( huyện Hương Sơn) và Tùng Ảnh ( huyện Đức Thọ) tỉnh Hà Tĩnh. Đoàn đã đến các xã nói trên làm việc với cán bộ huyện, xã và phỏng vấn trực tiếp chủ hộ xây dựng vườn mẫu. Dưới đây xin báo cáo với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh kết quả đánh gía của đoàn công tác về xây dựng vườn mẫu như sau:

 I. Cơ sở pháp lý và khoa học của của mô hình vườn mẫu

Việc xây dựng vườn mẫu của tỉnh Hà Tĩnh dựa trên cơ sở pháp lý và căn cứ khoa học như sau:

  1. Căn cứ vào định hướng xây dựng NTM của tỉnh là xây dựng NTM với quan điểm nâng cao thu nhập là “Phát triển nông nghiệp toàn diện, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hiệu quả và bền vững”.
  2. Căn cứ vào Chỉ thị số 15 của Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo Hội Làm vườn tỉnh Hà Tĩnh, văn bản của UBND tỉnh số 1039/UBND-NL ngày 13/4/2012 và số 4723/UBND-NL ngày 10/12/2013 giao cho HLV &TT Hà Tỉnh thực hiện xây dựng mô hình vườn mẫu ở một số xã NTM của tỉnh.
  3. Căn cứ vào tôn chỉ, mục đích của Hội Làm vườn Việt Nam là phát triển kinh tế VAC ở hộ gia đình để XĐGN và làm giàu trên cơ sở định hướng xây dựng NTM.
  4. Căn cứ vào kết quả Dự án KHCN “Ứng dụng Tiến bộ KHCN xây dựng vườn mẫu theo nông nghiệp hữu cơ tại xã Cẩm Bình-Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh” được triển khai từ năm 2015 do HLV&TT Hà Tĩnh phối hợp với Văn phòng NTM của tỉnh triển khai thực hiện. Dự án được Hội đồng KHCN của tỉnh đánh giá cao và được UBND tỉnh đồng ý cho phép mở rộng ở 460 vườn mẫu đã được xây dựng từ năm 2014 -2015 và tiếp tục mở rộng ở một số xã trong tỉnh.

II. Tình hình triển khai thực hiện

  1. Kết quả:

- Trong 2 năm 2014, 2015 đã xây dựng được 460 vườn mẫu.

- Năm 2016 đang triển khai xây dựng 250 vườn mẫu ở 50 xã NTM.

  1. Nội dung xây dựng vườn mẫu và phát triển sản xuất VAC theo hướng nông nghiệp hữu cơ

2.1 Thiết kế quy hoạch: Ở mỗi hộ gia đình được lựa chọn xây dựng vườn mẫu đều có bản vẽ thiết kế quy hoạch theo công nghệ 3 D, 2 D (chi phí mỗi bản thiết kế từ 700.000 đồng đến 1,2 triệu đồng). Tùy theo diện tích và khuôn viên hộ gia đình mà bố trí, sắp xếp các hạng mục công trình cho phù hợp, tiện lợi như bố trí vườn, ao, chuồng, nhà vệ sinh, nhà ủ phân, mương rãnh, hệ thống tưới tiêu, hàng rào xanh quanh vườn, dàn trên không để trồng các loại cây dây leo. Nguyên tắc chỉ đạo là không thay đổi ngôi nhà ở chính (xem bức ảnh chụp 3D kèm theo)

2.2 Sản xuất VAC ở vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ: Để sản xuất VAC ở vườn mẫu tạo ra sản phẩm an toàn , có hiệu quả, các hộ đều chọn được cây trồng chủ lực là cây rau ăn lá, cây dây leo (mướp hương, mướp đắng bầu, bí…), cam và bưởi Phúc Trạch. Thực hiện sản xuất vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ, các hộ làm vườn mẫu không sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu hóa học, thuốc diệt cỏ, các chất kích thích sinh trưởng mà sử dụng phân chuồng ủ bằng chế phẩm vi sinh, thuốc sâu sinh học và bẫy côn trùng.  Hàng rào quanh nhà hoặc dàn cao trên lối đi từ cổng vào sân đều có trồng cây dây leo xanh. Chuồng trại chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học cho nuôi hươu, gà…, có nhà ủ phân, có sử dụng chất khử mùi là chế phẩm vi sinh (Balasa No1, Hatimic…)

Nhìn chung, sản xuất VAC ở vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ có cơ sở đáng tin cậy chứng minh là sản phẩm an toàn. Xét trên tổng thể ở một hộ gia đình việc xây dựng vườn mẫu sản xuất VAC theo hướng nông nghiệp hữu cơ là diện mạo xây dựng NTM thể hiện ở quy mô hộ, hài hòa với công trình hạ tầng cơ sở ở nông thôn tạo nên một nông thôn phong quang, sạch, đẹp (xem các hình ảnh trong phụ lục đính kèm ).

  1. Hiệu quả kinh tế vườn mẫu sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ.

Sản xuất VAC ở vườn mẫu với nhiều tầng canh tác (mặt đất, mặt nước, dàn trên cao, dàn đứng trên hàng rào), chăn nuôi nhỏ, đa dạng và thả cá tạo thu nhập quanh năm cho hộ gia đình. Các chủ hộ đều cho rằng thu nhập từ vườn mẫu cao gấp 5-7 lần so với trồng lúa ở ngoài đồng, có thể chiếm tới 60-70% thu nhập cả năm của mỗi hộ gia đình. Tùy theo diện tích khuôn viên của từng hộ mà thu nhập cao thấp khác nhau với mức bình quân cứ 1000 m2 cho thu nhập khoảng 27 triệu đồng (theo Báo cáo Sơ kết vườn mẫu ngày 5/6/ 2015 của Văn phòng NTM). Một số hộ trồng cam, bưởi Phúc Trạch ở các xã Hương Trà, Hương Trạch, Phúc Trạch (Hương Khê), trồng rau, quả kết hợp chăn nuôi ở xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) cho thu nhập khoảng 350 triệu đồng/năm. Với mức thu nhập này từ vườn mẫu đã tạo điều kiện tốt cho việc thực hiện tiêu chí thứ 10 về thu nhập trong 19 tiêu chí Xây dựng NTM.

Mô hình sản xuất VAC ở vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ không chỉ triển khai ở khuôn viên vườn mà lan ra cả ngoài đồng như ở xã Tượng Sơn (Thạch Hà) trên các khu ruộng đất trồng lúa năng suất thấp, nông dân đã tự đào ao, tôn đất làm vườn bờ, canh tác theo nhiều tầng cho thu nhập gấp 7-10 lần so với trồng lúa. Hiện nay, nông dân vùng bưởi Phúc Trạch đề nghị tỉnh cho chuyển đổi một số diện tích đất trồng màu kém hiệu quả để mở rộng diện tích trồng bưởi Phúc Trạch.

 III. Một số ý kiến trao đổi giữa đoàn và lãnh đạo tỉnh, Văn phòng NTM

Sau khi đi khảo sát thực tế, đoàn đã trao đổi ý kiến với đồng chí Trần  Huy Oánh Phó Giám đốc Sở  Nông nghiệp và PTNT - Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình NTM của tỉnh Hà Tĩnh và báo cáo với đồng chí Đặng Ngọc Sơn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về kết quả của đoàn khảo sát. Đồng chí Phó Chủ tịch có một số ý kiến sau:

- Vườn mẫu triển khai như vậy là phù hợp khai thác tận dụng được các nguồn lực ở nông thôn như: lao động, đất đai, phân bón, kinh nghiệm sản xuất để tăng thêm thu nhập cho hộ nông dân khác hẳn cải tạo vườn tạp trước đây là đơn thuần là chặt bỏ cây cũ trồng cây mới,

- Xây dựng vườn mẫu không những để tăng thêm thu nhập mà còn gắn liền với cải tạo xây dựng NTM ở phạm vi hộ gia đình, làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi toàn diện hơn, khuôn viên hộ gia đình xanh, sạch đẹp hơn, môi trường sống của người dân tốt hơn,

- Hội Làm vườn và Trang trại Hà Tĩnh đã tham mưu đề xuất nội dung và phối hợp với Văn phòng xây dựng NTM trực tiếp triển khai, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đặt xây dựng vườn mẫu vào tiêu chí thứ 20 xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, và có chính sách hỗ trợ xây dựng vườn mẫu ngay từ khi bắt đầu thực hiện bằng việc hỗ trợ mỗi xã xây dựng 5 vườn mẫu, hỗ trợ 20 triệu đồng/vườn mẫu. Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh có chủ trương cho tiếp tục xây dựng vườn mẫu ở các xã NTM trên phạm vi toàn tỉnh.

Đánh giá kết quả xây dựng vườn mẫu, Giáo sư Ngô Thế Dân cho rằng:

- Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên thực hiện xây dựng vườn mẫu có bài bản như: xây dựng tiêu chí, xây dựng kế hoạch và có các văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện (xem bản tiêu chí vườn mẫu kèm theo). Xây dựng vườn mẫu được người dân hưởng ứng tích cực do vườn mẫu thực sự đã góp phần xây dựng NTM, tăng thu nhập cho người dân. Người dân thấy được hiệu quả rõ rệt nên đã bỏ thêm tiền đầu tư cải tạo lại khuôn viên gia đình mình, làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi thực sự nhờ vậy làm vườn sẽ hiệu quả hơn, đặc biệt ở những vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa như vùng bưởi Phúc Trạch sẽ được khôi phục và phát triển,

- Hệ thống Hội Làm vườn cả nước nói chung hoặc Hội Làm vườn và Trang tại Hà Tĩnh nói riêng là tổ chức xã hội-nghề nghiệp, nguồn lực rất hạn hẹp, vì vậy nếu thiếu sự chỉ đạo của Đảng và Chính quyền đặt vườn mẫu vào Chương trình xây dựng NTM thì Hội không thể vận động xây dựng vườn mẫu ở địa phương thành công.

- Tuy nhiên, xây dựng vườn mẫu ở Hà Tĩnh cần bổ sung một số nội dung hoạt động như sau:

+ Xây dựng nhà màng theo công nghệ của Israel chi phí khoảng 25 triệu đồng/100 m2 có như vậy mới có thể sản xuất trong điều kiện thời tiết bất lợi và giảm được việc sử dụng thuốc hóa học phòng, trừ sâu bệnh.

+ Nghiên cứu tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm ở vườn mẫu. Nhất là việc triển khai xây dựng vườn mẫu ra toàn tỉnh cần sớm lo đầu ra tiêu thụ sản phẩm.

+ Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là cần thiết để sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao và an toàn. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

IV.Một số kiến nghị với tỉnh Hà Tĩnh và Chương trình MTQG xây dựng NTM

Hội Làm vườn Việt Nam nhận thấy mô hình vườn mẫu sản xuất VAC theo hướng nông nghiệp hữu cơ của tỉnh Hà Tĩnh cần được nhân rộng trên phạm vi cả nước, vì vậy, xin đề xuất một số kiến nghị sau:

- Kính đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh , Văn phòng NTM của tỉnh Hà Tĩnh tạo điều kiện giúp đỡ Hội Làm vườn các tỉnh đến tham quan, học tập,

- Đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG về NTM của Bộ Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, xem xét và có ý kiến bằng văn bản, đặt nhiệm vụ xây dựng vườn mẫu vào chương trình xây dựng NTM và giao nhiệm vụ cho Văn phòng NTM các địa phương phối hợp chặt chẽ với Hội Làm vườn các tỉnh để áp dụng làm thử.

        - Hội Làm vườn Việt Nam đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG về NTM hỗ trợ cho Hội Làm vườn Việt Nam: 1) Nghiên cứu tổng kết kết quả thực hiện vườn mẫu sản xuất theo nông nghiệp hữu cơ ở Hà Tĩnh 2) Tổ chức 1 cuộc hội thảo với các địa phương trong cả nước về kinh nghiệm xây dựng vườn mẫu của tỉnh Hà Tĩnh.

                                                                                              GS.TS  Ngô Thế Dân

                                                                                                 Chủ tịch HLV VN

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 16
  • Lượt xem theo ngày: 868
  • Tổng truy cập: 4423228