ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN – CƠ HỘI VÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN KINH TẾ VAC TẠI VIỆT NAM

BBT: Ngày 07 tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam”, trong đó có giao Bộ Nông nghiệp và PTNT:" Nghiên cứu đề xuất triển khai chương trình mỗi xã nông thôn mới một mô hình KTTH”. Đây thực sự là cơ hội để phát triển kinh tế VAC tại Việt Nam.

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN –

CƠ HỘI VÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN KINH TẾ VAC TẠI VIỆT NAM

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng - Chủ tịch Hội LVVN

 

         Ngày 07 tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam”. Đề án xác định chủ động phát triển kinh tế tuần hoàn (KTTH) là tất yếu, phù hợp với xu hướng, yêu cầu tạo đột phá trong phục hồi kinh tế và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Mục tiêu cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp đến 2025 tăng đáng kể năng lực tái chế rác thải hữu cơ ở đô thị và nông thôn; đến năm 2030, 100% rác thải hữu cơ ở đô thị và 70% rác thải hữu cơ ở nông thôn được tái chế...

          Bộ Nông nghiệp và PTNT được Thủ tướng Chính phủ giao 4 nhiệm vụ, trong đó đáng chú ý có nhiệm vụ thứ 4 là :“Tiếp tục xây dựng và triển khai Chương trình nông nghiệp xanh, phát triển bền vững, KTTH trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nghiên cứu đề xuất triển khai chương trình mỗi xã nông thôn mới một mô hình KTTH”.

          Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, VAC chính là mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH) đơn giản nhất trong nông nghiệp. Những năm gần đây, mô hình này  đang ngày càng  được hoàn thiện trên cơ sở áp dụng các tiến bộ kỹ thuật hiện đại, kết hợp với kinh nghiệm truyền thống của nông dân để đáp ứng yêu cầu của mô hình nông nghiệp tuần hoàn hiện đại. Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, đặc biệt trong đó có chỉ đạo mỗi xã nông thôn mơi xây dựng một mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ tạo ra cơ hội thuận lợi và tiếp thêm động lực để mô hình kinh tế VAC tiếp tục phát triển, hoàn thiện và nhân rộng, góp phần thiết thực vào việc thúc đẩy phát triển  KTTH  tại Việt Nam.

         Hội Làm vườn Việt Nam xin giới thiệu với các cán bộ, hội viên của Hội văn bản quan trọng này và đề nghị các Hội thành viên chủ động nghiên cứu, đề xuất với các cấp, các ngành xây dựng các mô hình kinh tế VAC góp phần triển khai thành công Đề án tại các địa phương.

1. Đề án nêu 05 quan điểm trong phát triển kinh tế tuần hoàn:

1.1. Chủ động phát triển kinh tế tuần hoàn (KTTH) là tất yếu, phù hợp với xu hướng, yêu cầu tạo đột phá trong phục hồi kinh tế và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chủ động thích ứng, chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài, hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

1.2.  Phát triển KTTH phải dựa trên cách tiếp cận mở, hướng nhiều hơn đến tạo dựng không gian và thuận lợi cho phát huy hiệu quả kinh tế, trên cơ sở tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm huy động và sử dụng hiệu quả tri thức nhân loại, các thành tựu của cách mạng Công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số, các nguồn lực cần thiết từ khu vực kinh tế tư nhân, các tổ chức quốc tế và các đối tác nước ngoài. 

1.3. Phát triển KTTH cần bảo đảm khẩn trương, thực chất, hiệu quả, khả thi, có kế thừa những thực tiễn tốt ở các nước và trong nước, mạnh dạn thử nghiệm trong các lĩnh vực cụ thể, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

1.4. Tập trung ban hành các chính sách dài hạn nhằm khuyến khích, ưu đãi, tạo thuận lợi cho phát triển KTTH, gắn với lộ trình, kết quả cụ thể, đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý vững chắc và tạo dựng sự linh hoạt, chủ động nhằm sớm phát huy mô hình KTTH theo cấp độ phù hợp ở các ngành, lĩnh vực, địa phương; tránh áp dụng rập khuôn, đồng nhất KTTH cho toàn bộ nền kinh tế.

1.5. Phát triển KTTH bền vững trên cơ sở nâng cao nhận thức, sự chủ động, phát huy đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; khuyến khích lối sống có trách nhiệm của từng cá nhân đối với cộng đồng và xã hội, định hướng thế hệ tương lai về văn hóa sống xanh, hình thành xã hội văn minh, hiện đại hài hòa với thiên nhiên và môi trường.

2. Bộ Nông nghiệp và PTNT được giao các nhiệm vụ sau:

2.1. Hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc hình thành, phát triển các mô hình KTTH trong nông nghiệp, phát triển nông thôn. Nghiên cứu, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực tái chế, tái sử dụng phụ, phế phẩm nông nghiệp. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động nghiên cứu, triển khai công nghệ xử lý phụ, phế phẩm trong nông nghiệp, đầu tư nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong xử lý phế phẩm nông nghiệp. 

2.2. Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án áp dụng KTTH trong phát triển các chuỗi giá trị nông sản chủ lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước, vật tư đầu vào nhằm giảm suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường.

2.3. Thúc đẩy sự tham gia của các khu vực tư nhân, các tổ chức, từng hộ nông dân vào chuỗi giá trị nông sản tuần hoàn; Các mô hình tăng cường sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên (đất, nước, thủy hải sản).

2.4. Tiếp tục xây dựng và triển khai Chương trình nông nghiệp xanh, phát triển bền vững, KTTH trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nghiên cứu đề xuất triển khai chương trình mỗi xã nông thôn mới một mô hình KTTH.

Chi tiết về Quyết định xem tại file đính kèm: QĐ 687-QĐ ttg đề án phát triển KTTH

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 39
  • Lượt xem theo ngày: 12862
  • Tổng truy cập: 2910258