Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La vận động Hội viên phát triển kinh tế VAC góp phần xóa đói giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn"

Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La vận động Hội viên phát triển kinh tế VAC góp phần xóa đói giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn
Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La được thành lập năm 2002 theo quyết định của UBND tỉnh Sơn La. Trên cơ sở hợp nhất 3 hội đó là: Hội làm vườn, Hội nuôi ong và Hội sinh vật cảnh. Cho đến nay Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La đã có 407 Chi hội với trên 8.000 hội viên tham gia. Tất cả các huyện, thành phố hầu như đều có tổ chức hội. Nhiệm vụ của Hội là: Xây dựng và phát triển hội ngày càng vững mạnh, động viên tinh thần nhiệt tình, khả năng kinh nghiệm, lao động, sáng tạo của Hội viên, đoàn kết, hợp tác giúp đỡ nhau phát triển kinh tế VAC, nuôi ong mật và làm sinh vật cảnh. Trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, phổ biến, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng xuất chất lượng và hiệu quả kinh tế các loại vật nuôi, cây trồng...vv. Xây dựng và phát triển nghề làm vườn, nuôi ong mật, làm sinh vật cảnh vững mạnh đóng góp nhu cầu ngày càng cao của thị trường nhằm phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo cho người dân.

    Sơn La là tỉnh nghèo, tỉnh đặc biệt khó khăn. Trước giai đoạn 2010 có thời điểm có gần 50% hộ nghèo, có 6 huyện đặc biệt khó khăn với hộ nghèo chiếm đến trên 30%. Những năm gần đây nhất là từ năm 2010 trở lại đây dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, cơ quan các cấp, sự nỗ lực của các tổ chức Chính trị, Chính trị - Xã hội, Xã hội - Nghề nghiệp, các cơ quan chuyên môn và đặc biệt là sự phấn đấu không ngừng của các hội viên, của các tổ chức trong đó có hội viên Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn đã quyết tâm thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo. Với chương trình 135, 134 và nay là chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ đã đem lại hiệu quả hết sức thiết thực.

dien bien 4

GS Ngô Thé Dân - Chủ tịch HLV VN và ông Võ Văn An Chủ tịch Hội nganh nghề nông nghiêp nông thôn Sơn La thăm vườn cà phê ở TP. Sơn La

Chính vì vậy công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Đến năm 2015 toàn tỉnh còn 22% hộ nghèo, tỷ lệ khá giàu nâng lên ngày càng nhiều, đã có hàng chục ngàn hộ nông dân sản xuất giỏi, hàng ngàn hội viên có mô hình sản xuất làm ăn kinh tế điển hình. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp một phần đáng kể của Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn và các hội viên của hội từ tỉnh đến cơ sở. Để có những thành tích đó hội đã tổ chức triển khai một số nhiệm vụ chính sau:

       Thứ nhất: Trong nhiều năm qua các tổ chức của hội từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực vận động hội viên thấm nhuần quan điểm của đảng, nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về xóa đói giảm nghèo. Phổ biến chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, quản lý kinh tế thông tin thị trường để hội viên thông hiểu đồng thời quyết tâm phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo tiến lên làm giàu. Mục tiêu của hội là: Đã là hội viên của Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn là không có hộ đói nghèo, phải là hội viên phát triển kinh tế khá giỏi. Thực tế cho thấy hội viên của Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La không có hộ nghèo.

       Thứ hai: Hội đã tích cực xây dựng củng cố tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở. Tổ chức hội vững mạnh là cơ sở nền tảng để đưa chính sách pháp luật của đảng, nhà nước đến với hội viên, là chỗ dựa để xây dựng phong trào, thực hiện nhiệm vụ vận động, tuyên truyền hội viên tích cực xóa đói giảm nghèo. Nhất là các hội viên có thể giúp nhau về kinh nghiệm, về kỹ thuật, vốn và công nghệ, nhất là các mô hình, các điển hình tiên tiến được nhân rộng kịp thời để lan tỏa ra phong trào thi đua phát triển kinh tế VAC để xóa đói giảm nghèo.

       Thứ ba: Được sự quan tâm của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối kết hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện. Trong nhiều năm qua hội đã tổ chức mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đến với hội viên của hội. Chỉ từ năm 2011 - 2015 đã tập huấn cho gần 4.000 lượt hội viên ở các lĩnh vực VAC, nuôi ong mật và sinh vật cảnh. Trong đó 70% hội viên được tập huấn về kỹ thuật làm VAC như: Cải tạo vườn tạp, kỹ thuật chiết ghép cây ăn quả, kỹ thuật nuôi cá, nuôi gà, nuôi ong, nuôi Ba Ba.... Cách tập huấn là đến tận bản làng hội viên, cầm tay chỉ việc, được tham quan mô hình... Vì vậy hiệu quả rất cao, hội viên tiếp thu và ứng dụng có hiệu quả, đồng thời qua tập huấn trao đổi kinh nghiệm, thực hiện những vấn đề cần tháo gỡ.

Thứ tư:  Đó là phát động phong trào thi đua, nêu gương các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh làm giàu, xóa đói giảm nghèo phối hợp với hội nông dân để công nhận các hộ nông dân sản xuất giỏi, hội nghị điển hình tiên tiến, làm tốt công tác xóa đói nghèo thuộc lĩnh vực VAC, nuôi ong... Nhất là các cây con có hiệu quả kinh tế cao như: Vải, Nhãn, nuôi Cá Lồng, Trồng hoa, Chăn nuôi Lợn, Gà ...

       Chính vì vậy đã tạo nên không khí thi đua phong trào được đẩy lên và ngày càng có hiệu quả rõ rệt.

       Trên đây là một vài nết hoạt động của Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn tỉnh góp phần nhỏ trong chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo của tỉnh Sơn La.

Võ Văn An 

Chủ tịch Hội Ngành nghê nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La 

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập