HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM

BBT: Sáng ngày 30/3/2023 Hội nghị Ban Thường vụ Hôi đã diễn ra tại Văn phòng Hội, 24/26 ùy viên BTV tham dự, ( 8 đại biểu họp trực tiếp, 16 đại biểu họp trực tuyến). Hội nghị đã thảo luận góp ý Báo cáo kết quả công tác Hội giữa nhiệm kỳ và thống nhất chủ trương về công tác nhân sự lãnh đạo hội để báo cáo Ban chấp hành xem xét quyết định tại Hội nghị ở Đà Nẵng 21/4/2023.

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM

 

Sáng ngày 30/3/2023 Hội nghị Ban Thường vụ Hôi đã diễn ra tại Văn phòng Hội, 24/26 ủy viên BTV tham dự, ( 8 đại biểu họp trực tiếp, 16 đại biểu họp trực tuyến). Hội nghị đã thảo luận góp ý Báo cáo kết quả công tác Hội giữa nhiệm kỳ và thống nhất chủ trương về công tác nhân sự lãnh đạo hội để báo cáo Ban chấp hành xem xét quyết định tại Hội nghị ở Đà Nẵng 21/4/2023.

1. Về Báo cáo kết quả hoạt động Hội giữa nhiệm kỳ

Các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo của Thường trực Hội, thống nhất đánh giá chung những ưu điểm, kết quả nổi bật và các hạn chế trong nửa nhiệm kỳ vừa qua như sau:

a) Ưu điểm

- Ban hành sớm Điều lệ Hội, các Quy chế của Hội, các Quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc và triển khai các hoạt động của Hội theo đúng Điều lệ, Quy chế đã ban hành.

- Nhìn chung đa số thành viên BCH, BTV Hội đã nêu cao trách  nhiệm, đoàn kết, dân chủ, nghiêm túc chấp hành Điều lệ, các Quy chế, nội quy của Hội.

- Những cố gắng nỗ lực của BCH, BTV và các Hội viên trên cả nước từ sau Đại Hội VII đã góp phần quyết định giúp Hội đạt được một số kết quả nội bật như:

+ Về tổ chức: Kịp thời kiện toàn BCH, BTV Hội; 16 Hội thành viên cấp tỉnh đã tổ chức Đại hội thành công; kết nạp được 20 hội viên tổ chức; 6/8 đơn vị trực thuộc Hội được củng cố về tổ chức, quy chế hoạt động…

+ Về thông tin, tuyên truyền, hội thảo, đào tạo, xây dựng mô hình: Ứng dụng công nghệ thông tin tạo bước đột phá trong hoạt động Hội; Tạp chí KTNT vượt khó khan, hoạt động khá tốt sau khi chuyển đổi; trang Web của Hội và của 1 số Hội viên cấp tỉnh có số người truy cập tăng lên; Hội tổ chức thành công 4 hội thảo, diễn đàn; các Hội viên cấp tỉnh trực tiếp tổ chức 1616 lớp và phối hợp tổ chức 1548 lớp đào tạo, tập huấn cho hang vạn hội viên, nông dân; tham gia cải tạo hàng nghìn ha vườn tạp, xây dựng 1300 mô hình áp dụng TBKT mới vào sản xuất; tích cực tham gia phong trào phát triển vườn kiểu mẫu gắn với xây dựng NTM ( hội thảo về tiêu chí vườn mẫu; hội thi vườn đẹp, vườn mẫu của Hội các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An…).

+ Duy trì, phát triển quan hệ tốt với các đơn vị của Bộ ( Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Cục BVTV…), với 9 đơn vị trong Cụm thi đua lĩnh vực Kinh tế và 1 số hội ( Hội NN tuần hoàn...); quan tâm hơn công tác HTQT ( thành lập Ban, mở rộng hợp tác với AsiaDHRRA, thiết lập hợp tác với ICRRAF…)  

z4224464678484_30ffa934fd31f5ed2f8b43a7c5e578fd (600 x 450)

Các đại biểu dự họp trực tiếp tại Văn phòng Hội

 b) Một số tồn tại hạn chế

- Về công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội: Có khoảng gần 1/3 số Ủy viên BCH gần như không tham dự họp, không có liên lạc, trao đổi thông tin với Hội;  có 10 Hội viên cấp tỉnh từ sau Đại hội VII năm 2020 đến nay không có thông tin, liên lạc với Hội (Lào cai, Bắc Cạn, Yên Bái, Hải Dương, Hà Nam, Quảng Trị, Quảng Nam, Đắc Lắc, Hậu Giang, Sóc Trăng); một số đơn vị trực thuộc Hội hoạt động rất khó khăn; 2 đơn vị từ sau Đại hội VII đến nay không có báo cáo, chưa xây dựng quy chế hoạt động…

- Về các hoạt động của Hội: Nhiều Hội viên cấp tỉnh hoạt động rất khó khăn do không có kinh phí. Trong bối cảnh không còn là hội đặc thù, không được hỗ trợ từ nhà nước, nhưng 1 số Hội thành viên chưa tích cực, chủ động tìm hướng đi mới, như đăng ký nhiệm vụ đặt hàng hoặc chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở địa phương để triển khai các hoạt động phù hợp, nhằm tập hợp, thu hút , hội viên…

- Về công tác thông tin, tuyên truyền, báo cáo:

+ Tạp chí KTNT, trang Web của Hội chưa tập hợp thu hút được các chuyên gia ở trong và ngoài Hội, nên vẫn chưa có nhiều bài viết, chuyên đề chuyên sâu về phát triển kinh tế vườn.

+ Một số Hội thành viên chưa quan tâm liên lạc, gửi báo cáo 6 tháng và cuối năm cho Hội, cụ thể năm 2022 Văn phòng Hội mới nhận được báo cáo của 25 tỉnh, thành phố. Nhiều báo cáo không viết theo mẫu, rất dài, nhưng ít thông tin, khó tổng hợp… 

-Về công tác thi đua - khen thưởng:

+ Một số hội thành viên chưa quan tâm đúng mức đến công tác thi đua khen thưởng, trong nhiều năm không đề xuất khen thưởng, ngược lại đề xuất khen thưởng số lượng nhiều, 1 số đối tượng chưa thật sự tiêu biểu…

+ Có 1 số hội thành viên chưa nắm rõ Quy chế thi đua khen thưởng; hồ sơ khen thưởng còn sơ sài…

Ban Thường vụ đề nghị Thường trực Hội tiếp thu các góp ý, hoàn thiện báo cáo trình bầy tại Hội nghị BCH tại Đà Nẵng 21/4/2023.

2. Về công tác cán bộ

Trên cơ sở đề xuất của ông Nguyễn Xuân Hồng - Chủ tịch Hội và ý kiến của ông Lê Quốc Doanh, Nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó chủ tịch Hội, Ban Thường vụ đã thảo luận, bầy tỏ sự trân trọng, đánh giá cao tinh thần trách của ông Nguyễn Xuân Hồng và ông Lê Quốc Doanh đối với sự phát triển của Hội; BTV thống nhất đề nghị Ban Chấp hành xem xét quyết định cho ông Nguyên Xuân Hồng thôi đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội và bầu ông Lê Quốc Doanh làm Chủ tịch Hội, ông Nguyễn Xuân Hồng làm Phó Chủ tịch Hội, sau khi có ý kiến chấp thuận của Ban Cán sự Đảng Bộ NN&PTNT theo quy định. 

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 46
  • Lượt xem theo ngày: 13071
  • Tổng truy cập: 2910467