Hội nghị UV BCH HLV VN họp tại Ninh Bình

Hội nghị UV BCH HLV VN họp tại Ninh Bình
BBT: Hội nghị Ban chấp hành Hội Làm vườn Việt Nam sẽ tổ chức họp vào ngày 4-5 tháng 4 năm 2018 tại Khách sạn Hoa Lư TP. Ninh Bình. Sau đây là giấy mời họp các đại biểu có thể tham khảo.

HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM

***

Số:  7A /2018/HLV-GM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

Hà Nội, ngày 26 tháng  02 năm 2018

 

GIẤY MỜI

HỌP BCH TRUNG ƯƠNG HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM

  

 Kính gửi:                Hội Làm vườn tỉnh/Thành Phố trực thuộc trung ương 

           

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam lần thứ 5 khóa VI nhiệm kì (2014-2019) sẽ tổ chức tại TP. Ninh Bình:

  1. Thành phần: - Uỷ viên BCH TW Hội Làm vườn Việt Nam khóa VI,

                         - Chủ tịch Hội làm vườn tỉnh (giấy mời riêng)

                         - Một số khách mời (giấy mời riêng)

  1. Địa điểm: Khách sạn Hoa Lư – Núi Kỳ Lân – Đường Trần Hưng Đạo- TP. Ninh Bình. ĐT: 0981357001.
  2. Thời gian: Hội nghị khai mạc vào lúc 7:30 sáng ngày 05 /04/2018 tại Hội trường Khách sạn Hoa Lư.
  3. Nội dung:

- Kiểm điểm tình hình hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam năm 2017 và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai năm 2018.(xem chương trình kèm theo).

  1. 5. Phiên họp Thường vụ thường kỳ sẽ họp vào 15 giờ ngày 04/04/2018 địa điểm Khách sạn Hoa Lư.

Trân trọng kính mời các ông/bà thuộc thành phần mời nói trên thu xếp công việc về  tham dự Hội nghị.

  1. Hội Làm vườn Việt Nam kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền (UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Nông nghiệp và PTNT…) hỗ trợ kinh phí cho đại biểu đến dự họp.
  2. Ban tổ chức đón tiếp đại biểu từ 14 giờ ngày 04 tháng 4 năm 2018 tại lễ tân khách sạn Hoa Lư. Vì kinh phí hạn hẹp , Ban tổ chức chỉ đón tiếp đúng thành phần mời họp.
  3. 8. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Văn phòng TW Hội. Nếu vì một lý do nào đó không tham dự được, xin báo lại cho Văn phòng TW Hội trước ngày 25 /3/2018 theo các số ĐT sau: - Văn phòng: (024)35665478; ông Hòa  CVP: 0912378 707.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi

-LưuVăn phòng

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

TS. BÙI SỸ TIẾU

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập