NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ KHÓA VII

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ KHÓA VII
BBT: Hội nghị Ban Thường vụ và Hội nghị Ban chấp hành Hội Làm vườn Việt Nam Khóa VII được tổ chức ngày 23/4/2021 theo hình thức họp tập trung kết hợp trực tuyến tại 2 điểm cầu là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. BBT xin giới thiệu Nghị quyết Hội nghị BCH khóa VII lần 2 và Nghị quyết phiên họp BTV.

HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              VACVINA                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                               --------------------------------

      Số: 21/2021/NQ-BCH                                     Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

    

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM

NHIỆM KỲ VII - LẦN 2

                Hội nghị Ban chấp hành Hội Làm vườn Việt Nam Khóa VII lần 2 được tổ chức      ngày 23/4/2021 theo hình thức họp tập trung kết hợp trực tuyến tại 2 điểm cầu là Hà      Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có 73 Ủy viên Ban Chấp hành. Hội nghị chào mừng sự có mặt của GS.TS. Ngô Thế Dân, Chủ tịch Danh dự Hội LVVN khóa VII và một số đại biểu khách mời. Sau 01 ngày làm việc tích cực và hiệu quả, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, Hội nghị Ban chấp hành Hội Làm vườn Việt Nam Khóa VII lần 2  thống nhất

                                                      QUYẾT NGHỊ :

 1. Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính và tài sản; Quy chế Thi đua khen thưởng của Hội Làm vườn Việt Nam; giao Thường trực Hội tiếp thu ý kiến hoàn thiện, ban hành các Quy chế nói trên.
 2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm tình hình hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam từ sau Đại hội lần thứ VII đến nay và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2021.
 3. Thông qua Kế hoạch thi đua, khen thưởng năm 2021 của Hội Làm vườn Việt Nam.
 4. Để hoạt động của Hội được triển khai thông suốt, kịp thời, Ban Chấp hành Hội Làm vườn Việt Nam nhất trí ủy quyền cho Ban Thường vụ thay mặt Ban Chấp hành xem xét, quyết định 1 số nhiệm vụ sau đây và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp tiếp theo của Ban Chấp hành:
 5. a) Quyết định chương trình, kế hoạch hàng năm của Hội;
 6. b) Ủy quyền cho Ban Thường vụ xem xét, đề xuất với BCH bổ sung 1 số Ủy viên Ban Thường vụ để tăng cường hoạt động của Hội tại các tỉnh phía Nam.
 7. c) Xem xét, quyết định kết nạp hội viên, cho hội viên  ra khỏi Hội; khai trừ và xóa tên hội viên; khen thưởng và kỷ luật hội viên theo Điều lệ Hội và quy định của pháp luật;
 8. d) Phê duyệt một số quy định trong nội bộ Hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật ;

đ) Phê duyệt quy chế hoạt động riêng của tổ chức thuộc, trực thuộc Hội;

 1. Ban Chấp hành thống nhất giao cho Ban Thường vụ, Thường trực Hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị để xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể nhằm đưa Nghị quyết Hội nghị BCH Hội lần thứ 2, cũng như Nghị quyết Đại Hội VII của Hội vào thực tiễn sản xuất trên cả nước.
 2. Ban Chấp hành Hội Làm vườn Việt Nam đề nghị toàn thể cán bộ, hội viên, bà con nông dân trên toàn quốc tiếp tục phát huy truyền thống của Hội, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, củng cố, phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và phát triển kinh tế VAC đạt hiệu quả cao, bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới./.

 

                                                                          T.M BCH HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM

                          CHỦ TỊCH

                             (Đã ký)

Nơi nhận:

 • Các ủy viên BCH, BTV
 • Lưu: VP

                                                                                   Nguyễn Xuân Hồng

 

 

 

HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              VACVINA                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                         --------------------------------

Số: 22/2021/NQ-BTV                               Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM

NHIỆM KỲ VII - LẦN 2 

 

                Hội nghị Ban Thường vụ Hội Làm vườn Việt Nam Khóa VII lần 2 được tổ chức ngày 23/4/2021 theo hình thức họp tập trung kết hợp trực tuyến tại 2 điểm cầu là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có 21 Ủy viên Ban Thường vụ. Hội nghị thảo luận, thông qua các dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính và tài sản; Quy chế Thi đua, khen thưởng của Hội Làm vườn Việt Nam khóa VII, Báo cáo kiểm điểm tình hình hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam từ sau Đại hội lần thứ VII. Hội nghị thảo luận và  thống nhất

                                                      QUYẾT NGHỊ :

 1. Phân công 6 Ủy viên Ban Thường vụ tham gia Thường trực Hội bao gồm:

                - Ông Nguyễn Xuân Hồng  - Chủ tịch Hội;

                - Ông Phan Huy Thông       - Phó Chủ tịch Thường trực Hội;

                - Ông Nguyễn Duy Lượng  - Phó Chủ tịch Hội;

                - Ông Phạm Đồng Quảng    - Tổng Thư ký Hội;

                - Ông Nguyễn Văn Hiền     - Trưởng Ban dự án;

                - Ông Chu Văn Chuông      - Trưởng Ban Hợp tác quốc tế;

 1. Thường trực Hội thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Làm vườn Việt Nam khóa VII./.

 

                                                                  T.M BTV HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM

                          CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

 • Các ủy viên BCH, BTV
 • Lưu: VP

                           ( Đã ký)

 

                                Nguyễn Xuân Hồng

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập