Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực Hội

BBT: Trong 6 tháng đầu năm 2021 Thường trực Hội đã tập trung cho công tác tiếp nhận bàn giao sau Đại hội, xây dựng các quy chế, tăng cường một bước công tác tổ chức, nhân sự theo hướng gọn nhẹ, ứng dụng CNTT trong hoạt động; mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID 19 nhưng nhìn chung các hoạt động của Thường trực Hội vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

BÁO CÁO

Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực Hội

 

  1. Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2021

- Sau khi được Đại hội khóa VII thông qua, Thường trực Hội đã giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nội vụ về dự thảo Điều lệ. Ngày 08/2/2021, Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 113/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (bổ sung, sửa đổi) của Hội Làm vườn Việt Nam.

- Thường trực Hội đã xây dựng và ban hành Chương trình hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam khóa VII ( nhiệm kỳ 2020- 2025); phát hành cuốn “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Làm vườn Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020- 2025) với số lượng 150 cuốn.

- Tổ chức thành công Hội nghị Ban Thường vụ và Hội nghị BCH Hội ngày 23/4/2021 bằng hình thực trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị đã thông qua 4 Quy chế hoạt động của BCH, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế tài chính - tài sản, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra; Kế hoạch thi đua khen thưởng năm 2021 của Hội.

- Về công tác tổ chức, nhân sự: Chủ tịch Hội đã có quyết định giao ông Mai Thành Phụng, Phó Chủ tịch Hội kiêm Trưởng Đại diện Chi nhánh phía Nam của Hội và tiếp nhận bàn giao cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu và con dấu từ người tiền nhiệm là bà Võ Mai; thành lập mới Ban HTQT và giao ông Chu Văn Chuông, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội làm Trưởng Ban; Ông Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Thường vụ tiếp tục là Trưởng Ban Dự án và Phát triển VAC; thành lập mới Hội đồng Thi đua khen thưởng của Hội; Văn phòng Hội từ 04 nhân viên hợp đồng còn 02 người, duy trì các hoạt động thường xuyên của VP Hội.

 z2595278504595_e889ed437ef38accf4e1d8929210ae0f (640 x 480) 

Thường trực Hội đã có văn bản yêu cầu 9 đơn vị trực thuộc báo cáo, đánh giá thực trạng, thuận lợi, khó khăn, các đề xuất, kiến nghị đối với Hội và rà soát, xây dựng Quy chế hoạt động phù hợp với Điều lệ Hội. Đến nay có 4/9 đơn vị gửi báo cáo, 2/9 đơn vị được phê duyệt Quy chế hoạt động.

- Thường trực Hội đã đi thăm, làm việc với Thái Nguyên, Bắc Giang, Chi hội huyện Sóc Sơn, Đông Anh – Hà Nội; dự Đại hội Hội Làm vườn TP. Hải Phòng, Hòa Bình; Thường trực Hội đã thăm, chúc mừng Tạp chí Kinh tế Nông thôn nhân ngày 21/6…Chi nhánh phía Nam ( ông Mai Thành Phụng - PCT) đã đi thăm, làm việc với 6 Hội thành viên cấp tỉnh.

- Tăng cường ứng dụng CNTT: Văn phòng Hội đã thành lập nhóm Zalo của BCH, BTV được đa số các ủy viên tham gia; đa số báo cáo, tài liệu đã được gửi theo Email, Zalo; trang WEB của Hội đã được cải tiến, cập nhập các thông tin về hoạt động của Hội, phổ biến các TBKT, mô hình, gương điển hình làm VAC…số lần truy cập vào trang Web của Hội trung bình khoảng 2500 lượt/ ngày.

     - Dự án KN TW cải tạo vườn tạp (2019- 2021): Tiếp tục phối hợp với 6 tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc triển khai Dự án. Trừ Lạng Sơn bị thiệt hại phải hủy do khô và lạnh, các mô hình còn lại kết quả tốt, hiệu quả.

     - Tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh cùng với đại diện Lãnh đạo của các Cục, Vụ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã đến thăm và làm việc tại Văn phòng Hội; Thường trực Hội cũng làm việc với lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Cục Bảo vệ thực vật về nội dung và phương thức phối hợp hoạt động trong thời gian tới; Ban HTQT đang thảo luận, xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm nghiên cứu nông lâm kết hợp tại Việt Nam (ICRAF); tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với Mạng lưới Phát triển nguồn nhân lực nông thôn (VietDHRRA), Hội Nông dân Việt Nam, Hội Bảo vệ thực vật, Hội Sinh vật cảnh…

     - Hội tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức  với tư cách là thành viên của các tổ chức này. Chủ tịch Hội là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Duy Lượng - Phó Chủ tịch Hội là Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam.

     - Công tác Thi đua khen thưởng: Văn phòng Hội trình Hội đồng Thi đua khen thưởng của Hội xét tặng Cờ thi đua 2020 cho Hội LV & TT Thanh Hóa, tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 33 cá nhân của Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, TPHCM; tặng kỉ niệm chương cho 23 cá nhân của Hội NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh. Hội đã ký kết và thực hiện giao ước thi đua với các đơn vị thuộc Cụm thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen do có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Mặt trận phát động trong năm 2020.

     - Về tài chính, tài sản: Đã thanh lý 2 xe ô tô theo đúng quy định, thu về cho kinh phí Hội 455 triệu đồng; bố trí lại chỗ làm việc của VP Hội để thêm diện tích cho thuê tăng nguồn thu của Hội…

      - Có công văn đề nghị hội viên hưởng ứng ủng hộ Quỹ Vắc Xin: VP Hội ủng hộ 10 triệu đồng, ngoài ra có 9 Hội viên ủng hộ Quỹ Vắc Xin và các hoạt động phòng chống COVID 19, trong đó Hội Bắc Ninh ủng hộ hơn 500 triệu đồng...

Một số tồn tại, hạn chế:

- Nhiều đơn vị trực thuộc Hội chưa báo cáo tình hình hoạt động và xây dựng Quy chế hoạt động;

- Đi thăm, làm việc với các Hội thành viên còn hạn chế;

  1. Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021

- Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2021 và Kế hoạch Thi đua khen thưởng năm 2021 của Hội;

- Đăng ký làm việc với Lãnh đạo Bộ về tổng kết Nghị quyết liên tịch giữa Bộ và Hội giai đoạn 2015-2020 và đề nghị ký kết cho giai đoạn 2021-2025.

- Hoàn thiện, ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị: Cục BVTV, Hội NN Hữu cơ VN, Trung tâm nghiên cứu nông lâm kết hợp tại Việt Nam (ICRAF); tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với Mạng lưới Phát triển nguồn nhân lực nông thôn (VietDHRRA)…

- Bố trí đi thăm, kiểm tra tình hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc Hội để báo cáo, đề xuất cụ thể với Ban Thường vụ tại Hội nghị cuối năm 2021 ( ở phía Nam giao cho ông Mai Thành Phụng – Phó Chủ tịch Hội, Trưởng Chi nhánh phía Nam); tiếp tục phê duyệt Quy chế hoạt động cho các đơn vị còn hoạt động.

- Bố trí đi thăm, làm việc với Hội các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Giang, Cao Bằng, Đồng Tháp, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…, ưu tiên kết hợp với tổ chức các lớp tập huấn thuộc các nhiệm vụ khuyến nông 2021.

- Tổ chức 7 lớp tập huấn ngoài mô hình và chuẩn bị tổng kết của Dự án KN TW cải tạo vườn tạp (2019- 2021) tại 4 tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Giang; tổ chức 3 lớp đào tạo khuyến nông tại Bắc Giang, Hưng Yên, Đồng Tháp; chuẩn bị đề xuất dự án KN TW mới cho giai đoạn 2022-2024; bám sát để xin Liên hiệp Hội KHKT VN phê duyệt Hội thảo về nông nghiệp tuần hoàn 2022…

- Chuẩn bị họp Hội nghị Ban Thường vụ vào cuối năm 2021 kết hợp Hội thảo ( dự kiến chủ đề về phát triển vườn đô thị, vườn sinh thái.

- Nâng cấp trang WEB của Hội, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động của Hội; bố trí Văn phòng Hội xanh sạch đẹp hơn…

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 93
  • Lượt xem theo ngày: 13412
  • Tổng truy cập: 2910808