Tuyên Quang chính thức thông qua đề án phát triển vùng sản xuất cam sành giai đoạn 2014 2020.

UBND tỉnh Tuyên Quang đã chính thức thông qua đề án phát triển vùng sản xuất cam sành tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2020.

IMG_3398

Diện tích cam của toàn tỉnh hiện có trên 4.430 ha, tạo thành vùng sản xuất tập trung chủ yếu ở 15 xã của 2 huyện Hàm Yên và Chiêm Hóa với trên 4.000 hộ trồng. Tổng sản lượng đạt trên 34.000 tấn, trị giá đạt trên 340 tỷ đồng. Năng suất bình quân hiện nay mới đạt khoảng 127 tạ/ha. Với mục tiêu giữ vững thương hiệu cam sành Hàm Yên, khai thác tiềm năng thế mạnh về đất đai, khí hậu, phát triển vùng cam sành với quy mô phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đề án phát triển vùng sản xuất cam sành tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2020 đã quy hoạch bổ sung trên 3.900 ha để hình thành vùng sản xuất cam sành của tỉnh Tuyên Quang với quy mô diện tích trên 6.800 ha. Trước mắt, phát triển diện tích cam sành toàn vùng đến năm 2020 đạt trên 5.000 ha, trong đó trồng mới 1.100 ha. Nâng năng suất bình quân đạt trên 150 tạ/ha, sản lượng đạt trên 65.000 tấn; giá trị đạt trên 1.300 tỷ đồng./.

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website