XUẤT KHẨU RAU QUẢ 5. Bộ NN&PTNT phân cấp cho các tỉnh cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói

BBT: Ngày 23/3/2023, Bộ NN&PTNT có Công văn số 1776/BNN-BVTV  gửi Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), các Sở NN&PTNT hướng dẫn việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu. Nội dung của Công văn số 1776/BNN-BVTV  là phân cấp triệt để cho Sở NN&PTNT trong việc cấp, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trên địa bước 

Bộ NN&PTNT phân cấp cho  địa phương cấp và quản lý

mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói 

Ngày 23/3/2023, Bộ NN&PTNT có Công văn số 1776/BNN-BVTV  gửi Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), các Sở NN&PTNT hướng dẫn việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu. Nội dung của Công văn số 1776/BNN-BVTV  là phân cấp triệt để cho Sở NN&PTNT trong việc cấp, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trên địa bàn, cụ thể có 5 điểm mới như sau:

 (i) Thứ nhất Bộ ủy quyền phân cấp cho Sở NN&PTNT cấp mã số . Trước đây, nhiều nhiệm vụ đã được Cục BVTV phân cấp cho Sở NN&PTNT ( Chi cục TT&BVTV), chiếm đến 95% khối lượng công việc bao gồm: Tiếp nhận đề nghị của tổ chức/các nhân, thực hiện kiểm tra thực tế, hoàn thiện biên bản cũng như hồ sơ và gửi ra Cục BVTV để gửi cho nước nhập khẩu phê duyệt và cấp mã số, cũng như thực hiện giám sát, đánh giá hàng năm đối với mã số vùng trồng. Nay Bộ ủy quyền cho Sở NN&PTNT thực hiện luôn việc cấp mã số đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói này. Đồng thời, địa phương sẽ lưu trữ toàn bộ hồ sơ giấy tờ liên quan, không cần gửi hồ sơ về Cục BVTV. Trên cơ sở đối chiếu với những quy định của nước nhập khẩu, Sở NN&PTNT sẽ rà soát những mã số đã cấp rồi gửi về Cục BVTV một danh sách các mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nước nhập khẩu. Đây sẽ là cơ sở để Cục BVTV đàm phán với nước nhập khẩu để chấp nhận những mã số này.

 (ii) Thứ hai, Sở NN&PTNT được giao quyền thực hiện thu hồi những mã số không tuân thủ yêu cầu của nước nhập khẩu, thông qua việc giám sát hàng năm. Nếu đánh giá vùng trồng, cơ sở đóng gói không đáp ứng, không đủ khả năng duy trì được những tiêu chuẩn, quy chuẩn từ nước nhập khẩu, địa phương sẽ tiến hành thu hồi và gửi báo cáo về Cục BVTV, trước khi Cục chuyển cho nước nhập khẩu để họ cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Đồng thời thông báo cho cơ quan kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu dừng thực hiện thủ tục đối với các mã số đã bị thu hồi này.

(iii)Thứ ba, Sở NN&PTNT sẽ chủ động trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác thiết lập và quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Hiện nay, nhiều tỉnh chỉ giao cho Chi cục Trồng trọt - BVTV thực hiện. Tuy nhiên, nhu cầu về thiết lập, cấp mới mã số hiện rất lớn. Một số tỉnh nằm trong vùng nông nghiệp trọng điểm, như Đồng Tháp, Tiền Giang có đến hàng nghìn mã số khiến công tác quản lý của cán bộ cơ sở rất áp lực.

(iv) Thứ tư, Sở NN&PTNT, các địa phương tạo điều kiện thúc đẩy, hỗ trợ và giám sát sự liên kết giữa chủ vườn và doanh nghiệp xuất khẩu để đảm bảo quyền lợi cho cả hai, tránh một số vấn đề đã xẩy ra, tạo sự chia sẻ, đồng thuận, giảm thiểu rủi ro từ thị trường.

Vì vậy, Bộ NN-PTNT hướng dẫn tùy thuộc vào tình hình cụ thể của địa phương, Sở NN-PTNT sẽ chủ động bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện việc quản lý mã số bằng nhiều hình thức khác nhau, có thể là phân cấp, ủy quyền xuống cấp huyện hoặc giao nhiệm vụ cho trung tâm dịch vụ nông nghiệp, phòng nông nghiệp huyện, đảm bảo cho công tác được thực hiện một cách hiệu quả và nhanh chóng.

 (v) Thứ năm, Bộ yêu cầu Sở NN-PTNT ( các cơ quan, đơn vị được Sở ủy quyền) giải quyết nhanh chóng hồ sơ mà các tổ chức cá nhân đề nghị cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, tránh tình trạng ùn ứ hồ sơ khiến người nông dân bị lỡ mất vụ thu hoạch.

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 54
  • Lượt xem theo ngày: 13206
  • Tổng truy cập: 2910601