Kết quả
Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Tổng lượt bình chọn : 201

Hoạt động có hiệu quả 134 Phiếu bầu
66.67%
Hoạt động không hiệu quả 53 Phiếu bầu
26.37%
Không có ý kiến 14 Phiếu bầu
6.97%
  Đóng